Mezinárodní konference o Organické architektuře v Dornachu

21-10-2010

24-10-2010

Mezinárodní konference o Organické architektuře v Dornachu ve Švýcarsku v termínu: 21. – 24.10. 2010. Letáček a informace ke stažení zde.

Podzimní cyklus přednášek akad. arch. Oldřicha Hozmana na téma Celostní architektura

11-10-2010

6-11-2010

Cesta ke zdravému prostředí

Cílem přednášek bylo přiblížit posluchačům pojem celostní architektura. Jak mohou stavby naplnit naše duchovní, duševní, vitální a fyzické potřeby? Je dnešní pojetí ekologického stavitelství dostatečné? Jak můžeme prohloubit tvorbu prostředí z celostního pohledu na zdraví? Přednášky jsou vhodné pro všechny, kteří uvažují o realizaci nových ekologicky orientovaných staveb v hlubší harmonii s přírodou. Program byl doplněn promítáním s ukázkami realizovaných staveb. Cyklus přednášek na sebe tématicky navazoval.

11.10. 2010 – Jaký význam mají duchovní vlastnosti prostředí pro člověka.

Řád přírody a architektura. Víceúrovňové vlastnosti krajiny a člověka. Souvislosti mezi naším vnímáním a duševně duchovní, emocionální, vitální a fyzickou úrovní krajiny. Praktické příklady práce s jemnými vlastnostmi prostoru v architektuře. Jaký význam mají různé oslavy ve vztahu ke stavbám? Důležitost našeho vnitřního spojení s naším osobním životním cílem pro podstatu zadání stavby. Jak navázat vztah s geniem loci místa? Geomantie – nauka o vyciťování sil země. Ukázky nových staveb v harmonii s naším okolím.

18.10. 2010 – Jak člověk prožívá duševní kvality v architektuře?

Jak pomáhá emocionální prožívání krásna člověku a přírodě? Krása rozměrů v architektuře. Význam gest a výrazový jazyk architektury. Jak působí stylotvorné prvky a styl pro prožívání prostředí. Harmonické poměry a zlatý řez. Posvátná geometrie při navrhování staveb a v urbanismu. Měrné jednotky starých Slovanů. Lidské smysly a symbolika tvarů, barev a zvuků okolo nás. Jak můžeme spolupracovat s tvořivými elementárními silami přírody v architektuře. Zlepšení našeho bydlení láskyplnou pozorností ve vztahu k místu. Význam záměru pro rozvoj tvořivosti a pro zdárné dokončení staveb.

25.10. 2010 – Jak lze vnímat a chápat vitální síly v krajině a v člověku?

Jak vybírat vhodný pozemek? Co je to vitální síla místa a životní energie v krajině? Význam tvaru terénu a okolí pro životní energii v domě. Základní principy a inspirace feng shui při navrhování staveb. Jak lze chápat životní energii ve feng shui a v jiných celostních naukách o tvorbě prostředí. Co jsou to utvářející a odbourávající éterné síly? Jak s nimi můžeme pracovat při vytváření zdravé architektury. Jak správně utvářet prostorové uspořádání místností v domě ve vztahu k rytmu dne a roku.

1.11. 2010 – Co znamená celostní pohled na ekologické vlastnosti architektury?

Přednáška ke stažení ke studijním účelům, soubor v pdf, velikost 12 MB

Je navrhování zdravých staveb a zdravých konstrukcí pouze z pohledu fyzické úrovně dostatečné? Jaký přístup mohu k přírodním stavebním materiálům zaujmout z celostního pohledu? Příklady konstrukcí a materiálů. Jak lze vnímat nízkoenergetické domy z celostního pohledu? Úsporné domy a ekologické vytápění vhodné pro lidskou fyziologii. Principy baubiologie – vědy o zdravých stavbách. Vliv a zmenšení elektrosmogu. Přizpůsobení staveb geopatogenním zónám. Jak stavby ovlivňují sociální a morální vztahy. Význam duchovní péče a vědomé pozornosti o náš obytný prostor.

Přednášky se konají v pondělí od 19 hod. do 20.30 hod. v malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1. Cena vstupenky: 35,- Kč

Informace – tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna – tel.: 222 113 425, 222 113 377

6.11. 2010 – Celodenní seminář Celostní architektura

Cílem semináře je, jak můžeme prohloubit tvorbu prostředí z celostního pohledu na zdraví?

Celodenní seminář shrnuje témata tří říjnových a jedné listopadové přednášky. Přiblížíme si souvislosti mezi naším vnímáním a duševně duchovní, emocionální, vitální a fyzickou úrovní krajiny. Součástí semináře jsou praktická cvičení pro rozvíjení vnímání těchto jemných vlastností prostředí. Obsahem celodenního semináře je zopakování všech témat z předešlých čtyř večerních přednášek.

Po ukončení semináře bude od 17 do 19 hodin navazovat vycházka do blízkého okolí v centru Prahy. Podíváme se na místa, která mají vztah k tématům přednášky. Od 19 do 20 hodin navštívíme zrekonstruovaný Dům osobního rozvoje Maitrea v Týnské uličce 6. Dozvíte se o celostních principech výstavby domu. Následně bude možné zůstat na besedu k tématům semináře v tamní restauraci.

Seminář se koná v sobotu od 10 do 17 hod. v klubovně nebo v sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1. Cena vstupenky: 240,- Kč

Informace – tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna – tel.: 222 113 425, 222 113 377

Letáček ke stažení

Celostní architektura a jemnohmotné energie prostředí

8-10-2010

Přednáška akad. arch. Oldřich Hozmana v rámci vzdělávacího programu "Energis 24" na téma "Celostní architektura a  jemnohmotné energie prostředí".

Konala se v Domě osobního rozvoje Maitrea dne 8.10.2010 od 10 do 14 hodin.

Informace poskytne Mgr. Radovan Šejvl, , www.energis24.cz, během přednášky byla uspořádána exkurze v domě Osobního rozvoje Maitrea.

Přednáška byla věnována tvorbě celostní architektury, zohledňování jemnohmotných vlastností prostředí. Na programu byly téma: úspora energií v  budovách a něco málo o ekologických stavebních materiálech a přírodních tepelných izolacích. Posluchači si vyzkoušeli také modelovat tvary staveb podporující proudění zdraví prospěšných éterických sil.

Formy a farby I. Goetheana

13-8-2010

15-8-2010

Seminár viedol Jörg Hermann Schröder a uskutočnil sa od 13. augusta do 15. augusta 2010 v Dornachu, Goetheane.

Prakticky rozvíjal náuku o formách a farbách a počas seminára sme navštívili výstavu v Goetheane – 200 rokov Goetheovej náuky o farbách.

Letáček ke stažení v pdf.

Podobné semináře se s Jörgem Schröderem konají v Dornachu každý rok v létě.

Přihlášky přijímal a info poskytuje:
Lubor Perháč, , telefon: +421 905 986 245

Modelování s Janou Koen

Praha

3-7-2010

6-7-2010

Zážitek z poznání tvořivé síly ve světě hmoty a tvarů. "Metamorfóza" – vývojová řada základních goetheanistických tvarů v modelování. Obsah semináře je podkladem ke tvorbě organické architektury a organicky pojatého sochařství. Koná se ve studiu ARC.

Podrobnosti jsou uvedeny v letáčku

Tvorba zahrady ve spolupráci s elementárními bytostmi

Jak pracujeme na novém pozemku a v novém domě ve spolupráci s elementárními bytostmi.

Termín: 26.6.2010 až 27.6.2010

Seminář povede: Jörg Hermann Schröder
Místo konání: Petrovice v Lužických horách – Jablonné v Podještědí, Petrovice 27

Pořádá: Pramen pohybu

Informace o ubytování poskytne Jana Jasná na tel. 777 605 579. Přihlášky přijímá Alena Sabolová 604 781 969.

Kongres o stavební biologii a geomantii v Bratislavě, Genius Loci a Tempori

Termín: 19-6-2010 až 20-6-2010

V rámci konference se uskutečnila přednáška arch. Hozmana o celostní architektuře (dne 19.6. od 17 do 19 hodin).

letáček ve formátu PDF

Organická architektura

10-5-2010

5-6-2010

Přednáškový cyklus čtyř na sebe navazujích přednášek a jednoho celodenního semináře se konal v Domě osobního rozvoje Maitrea v Praze. Název organická architektura je odvozen od slova orgán a souvisí s duchovní naukou o složení bytostných článků člověka a přírody. Zahrnuje holistický pohled na architekturu a prostředí. Stavby, které mají organický charakter jsou člověku blízké.

V rámci přednášek se seznámíme se základními pojmy víceúrovňového prostředí a vlastnostmi harmonických vztahů v architektuře.

10.5.2010 – Duch místa a duše člověka ve vztahu k prostředí.
Vlastnosti prostředí a architektury jako odraz víceúrovňových článků bytosti člověka. Základní principy organické architektury. Význam přítomnosti duševně duchovní úrovně pro dnešní moderní architekturu a pro vývoj vědomí člověka. Jak rozvíjet tvořivé puzení duše. Význam spojení s osobním cílem a záměrem stavby. Ukázky a příklady rituálů a oslav, jejich účel a vhodné používání při stavbách domů.

17.5.2010 – Krása v architektuře.
Co vytváří náladu architektury. Jak chápat pojem „astrální“ svět ve vztahu k prostředí. Smyslově morální vliv architektury jako umění na člověka a přírodu. Význam používání posvátné geometrie a proporce zlatého řezu. Praktické příklady a práce s barvami, osvětlením, vůněmi, zvukem a dalšími kvalitami působícími na smysly člověka skrze architekturu. Jak harmonicky vytvářet styl a význam estetického souladu v architektuře pro kladný běh událostí spojený se stavbami.

24.5.2010 – Životní éterné síly a architektura.
Princip plynutí životních sil a harmonie proměny tvarů. Význam jazyka gest člověka pro živé působení architektury. Stavby v souladu s rytmem roku a dne. Éterné síly a jejich chápání v mimoevropských kulturách. Inspirace feng shui pro harmonické úpravy bytů a pro návrhy domů. Otázka pojmu zdraví, vitality a životních sil člověka i architektury. Příklady materiálů a technologií podporujících životní éter.

31.5.2010 – Ekologické stavby a zdravé stavební materiály.
Principy solární architektury. Jak může architektura budovat vyvážené sociální vztahy. Plánování nové zástavby na základě znalostí jemných vlastností přírody. Geologické vlastnosti terénu, geopatogenní zóny a vliv přítomnosti spodní vody na bydlení a zdraví. Ukážeme si některé zdravé přírodní stavební materiály, konstrukce a úsporné technologie a konkrétní ukázky realizovaných ekologických staveb. Jak duchovně pracovat s hmotou staveb a s materiály. Význam vědomého úklidu a pořádku na stavbách a láskyplná pozornost a péče o životní prostředí.

5.6.2010 – Sobotní celodenní seminář.
Během celodenního semináře si prohloubíme znalosti všech témat předešlých seminářů. Základním pohledem na organickou architekturu se prolínají úrovně duševně duchovní, astrální, éterická a fyzická. Pro každou z těchto úrovní bude zařazeno v rámci semináře tělesné cvičení. Budeme se tak moci lépe spojit s víceúrovňovými vlastnostmi člověka, architektury a přírody. Po skončení semináře se uskuteční exkurze v prostorách Domu osobního rozvoje Maitrea. Podíváme se na praktické ukázky řešení prostor podle principů feng shui a na zdravé přírodní materiály použité při rekonstrukci domu. Potom bude následovat hodinová venkovní procházka. Navštívíme některá významná energetická místa ve vztahu k tématům semináře.

Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman

Pořadatel: Dům osobního rozvoje Maitrea
Cena: 300 Kč za večerní přednášku (platba v hotovosti na místě), Cena 1200 Kč za seminář (po přihlášení 50 % záloha převodem na účet)

Kontaktní email:
Kontaktní telefon: 725 783 506

Přednášky se konají vždy v pondělí od 18.30 hod. do 21.00 hod. a seminář se koná v sobotu od 10 do 21.hod ve velkém sále Domu osobního rozvoje Maitrea v Praze, Týnská ulička 6, Praha 1.

Propagační letáček na tento cyklus přednášek ve formátu PDF

International Forum Men and Architecture

Mnichov

9-3-2010

11-3-2010

V rámci konference a workshopů uskuteční přednášky arch. Hozmana o organické architektuře.

Holistická architektura

11-1-2010

22-3-2010

Přednáška v malém sále městské knihovny v Praze

Cyklus přednášek v Městské knihovně v Praze

Přednášky přiblíží posluchačům témata celostního pohledu na prostředí a ekologickou architekturu. Jsou vhodné pro všechny, kteří uvažují o realizaci nových staveb v harmonii s přírodou. Program je doplněn promítáním s ukázkami realizovaných staveb a příkladů
k tématům seminářů.

11.1.2010 – Řád přírody a architektura. Víceúrovňové vlastnosti krajiny a člověka. Soulad staveb a prostředí. Souvislosti mezi naším vnímáním a duševně duchovní, emocionální, vitální a  fyzickou úrovní krajiny. Praktické příklady práce s jemnými vlastnostmi prostoru a člověka v architektuře. Důležitost spojení s podstatou zadání stavby. Komunikace s geniem loci místa. Geomantie –  nauka o vyciťování sil země. Ukázky nových staveb
v harmonii s naším okolím. (tato přednáška již proběhla)

25.1.2010 – Krása rozměrů v architektuře. Význam záměru pro tvorbu. Harmonické poměry  a zlatý řez. Posvátná geometrie při navrhování staveb a v urbanismu. Měrné jednotky starých Slovanů. Jak pomáhá emocionální prožívání krásna člověku a přírodě. Symbolika tvarů, barev a zvuků okolo nás. Význam gest a výrazový jazyk architektury. Tvořivé elementární síly a architektura. Zlepšení našeho bydlení kultivací láskyplnosti ve vztahu k  místu. Rozvoj záměru a tvořivost.

1.2.2010 – Jak vybírat vhodný pozemek. Síla místa a životní energie v krajině. Jak hledat místo k bydlení. Význam tvaru terénu a okolí pro životní energii v domě. Základní principy a inspirace feng shui při navrhování staveb. Jak lze chápat životní energii prostředí
a její vlastnosti. Vlivy zemských a kosmických sil na dlouhodobý pobyt člověka. Význam proměn životních sil v rytmu roku ve vztahu k bydlení. Pozitivní význam rituálů při zakládání staveb.

22.3.2010  – Ekologické stavby, holistická architektura, vnímavost k životnímu prostředí. Navrhování zdravých staveb celostním způsobem. Přírodní stavební materiály a příklady konstrukcí. Úsporné domy a ekologické vytápění. Principy baubiologie – vědy o zdravých stavbách. Vliv a zmenšení elektrosmogu. Přizpůsobení staveb geopatogenním zónám. Ekologické a nízkoenergetické domy. Role přítomnosti proudu živé tvořivosti v projektování a plánování staveb. Jak stavby ovlivňují sociální vztahy. Význam duchovní péče a vědomé pozornosti o materiály a prostor, který obýváme.

Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman

Přednášky se konají v pondělí od 19 hod. do 20.30 hod. v malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1.

Cena vstupenky: 35,- Kč

Celodenní seminář dne 20.3. 2010

Celodenní seminář shrnující témata dvou lednových, únorové a březnové přednášky. Seminář je zaměřen na praktické ukázky a procvičení vnímání jemných vlastností prostoru.

Souvislosti mezi naším vnímáním a duševně duchovní, emocionální, vitální a fyzickou úrovní krajiny. Praktické cvičení při rozvíjení vnímání těchto vlastností krajiny. Harmonické rozměry a zlatý řez. Posvátná geometrie v architektuře a v urbanismu. Jak vybírat vhodný pozemek. Význam tvaru terénu a okolí pro životní energii v domě. Základní principy a inspirace feng shui při navrhování staveb. Jak lze chápat životní energii prostředí a její vlastnosti. Ekologické a  nízkoenergetické stavby Přírodní stavební materiály a příklady konstrukcí. Úsporné domy a ekologické vytápění. Principy baubiologie – vědy o zdravých stavbách. Jednoduchá tělesná cvičení pro zažití jemných vlastností prostoru.

Seminář se koná v sobotu od 10 do 17 hod. v klubovně Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1.

Od 17 do 19 hodin bude v rámci semináře zařazena vycházka na místa, která mají vztah
k  tématům přednášky.

Cena vstupenky: 240,- Kč

Informace na tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna: 222 113 425, 222 113 377

Letáček ke stažení