Tvorba zahrady ve spolupráci s elementárními bytostmi

Jak pracujeme na novém pozemku a v novém domě ve spolupráci s elementárními bytostmi.

Termín: 26.6.2010 až 27.6.2010

Seminář povede: Jörg Hermann Schröder
Místo konání: Petrovice v Lužických horách – Jablonné v Podještědí, Petrovice 27

Pořádá: Pramen pohybu

Informace o ubytování poskytne Jana Jasná na tel. 777 605 579. Přihlášky přijímá Alena Sabolová 604 781 969.

Kongres o stavební biologii a geomantii v Bratislavě, Genius Loci a Tempori

Termín: 19-6-2010 až 20-6-2010

V rámci konference se uskutečnila přednáška arch. Hozmana o celostní architektuře (dne 19.6. od 17 do 19 hodin).

letáček ve formátu PDF

Organická architektura

10-5-2010

5-6-2010

Přednáškový cyklus čtyř na sebe navazujích přednášek a jednoho celodenního semináře se konal v Domě osobního rozvoje Maitrea v Praze. Název organická architektura je odvozen od slova orgán a souvisí s duchovní naukou o složení bytostných článků člověka a přírody. Zahrnuje holistický pohled na architekturu a prostředí. Stavby, které mají organický charakter jsou člověku blízké.

V rámci přednášek se seznámíme se základními pojmy víceúrovňového prostředí a vlastnostmi harmonických vztahů v architektuře.

10.5.2010 – Duch místa a duše člověka ve vztahu k prostředí.
Vlastnosti prostředí a architektury jako odraz víceúrovňových článků bytosti člověka. Základní principy organické architektury. Význam přítomnosti duševně duchovní úrovně pro dnešní moderní architekturu a pro vývoj vědomí člověka. Jak rozvíjet tvořivé puzení duše. Význam spojení s osobním cílem a záměrem stavby. Ukázky a příklady rituálů a oslav, jejich účel a vhodné používání při stavbách domů.

17.5.2010 – Krása v architektuře.
Co vytváří náladu architektury. Jak chápat pojem „astrální“ svět ve vztahu k prostředí. Smyslově morální vliv architektury jako umění na člověka a přírodu. Význam používání posvátné geometrie a proporce zlatého řezu. Praktické příklady a práce s barvami, osvětlením, vůněmi, zvukem a dalšími kvalitami působícími na smysly člověka skrze architekturu. Jak harmonicky vytvářet styl a význam estetického souladu v architektuře pro kladný běh událostí spojený se stavbami.

24.5.2010 – Životní éterné síly a architektura.
Princip plynutí životních sil a harmonie proměny tvarů. Význam jazyka gest člověka pro živé působení architektury. Stavby v souladu s rytmem roku a dne. Éterné síly a jejich chápání v mimoevropských kulturách. Inspirace feng shui pro harmonické úpravy bytů a pro návrhy domů. Otázka pojmu zdraví, vitality a životních sil člověka i architektury. Příklady materiálů a technologií podporujících životní éter.

31.5.2010 – Ekologické stavby a zdravé stavební materiály.
Principy solární architektury. Jak může architektura budovat vyvážené sociální vztahy. Plánování nové zástavby na základě znalostí jemných vlastností přírody. Geologické vlastnosti terénu, geopatogenní zóny a vliv přítomnosti spodní vody na bydlení a zdraví. Ukážeme si některé zdravé přírodní stavební materiály, konstrukce a úsporné technologie a konkrétní ukázky realizovaných ekologických staveb. Jak duchovně pracovat s hmotou staveb a s materiály. Význam vědomého úklidu a pořádku na stavbách a láskyplná pozornost a péče o životní prostředí.

5.6.2010 – Sobotní celodenní seminář.
Během celodenního semináře si prohloubíme znalosti všech témat předešlých seminářů. Základním pohledem na organickou architekturu se prolínají úrovně duševně duchovní, astrální, éterická a fyzická. Pro každou z těchto úrovní bude zařazeno v rámci semináře tělesné cvičení. Budeme se tak moci lépe spojit s víceúrovňovými vlastnostmi člověka, architektury a přírody. Po skončení semináře se uskuteční exkurze v prostorách Domu osobního rozvoje Maitrea. Podíváme se na praktické ukázky řešení prostor podle principů feng shui a na zdravé přírodní materiály použité při rekonstrukci domu. Potom bude následovat hodinová venkovní procházka. Navštívíme některá významná energetická místa ve vztahu k tématům semináře.

Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman

Pořadatel: Dům osobního rozvoje Maitrea
Cena: 300 Kč za večerní přednášku (platba v hotovosti na místě), Cena 1200 Kč za seminář (po přihlášení 50 % záloha převodem na účet)

Kontaktní email:
Kontaktní telefon: 725 783 506

Přednášky se konají vždy v pondělí od 18.30 hod. do 21.00 hod. a seminář se koná v sobotu od 10 do 21.hod ve velkém sále Domu osobního rozvoje Maitrea v Praze, Týnská ulička 6, Praha 1.

Propagační letáček na tento cyklus přednášek ve formátu PDF

International Forum Men and Architecture

Mnichov

9-3-2010

11-3-2010

V rámci konference a workshopů uskuteční přednášky arch. Hozmana o organické architektuře.

Holistická architektura

11-1-2010

22-3-2010

Přednáška v malém sále městské knihovny v Praze

Cyklus přednášek v Městské knihovně v Praze

Přednášky přiblíží posluchačům témata celostního pohledu na prostředí a ekologickou architekturu. Jsou vhodné pro všechny, kteří uvažují o realizaci nových staveb v harmonii s přírodou. Program je doplněn promítáním s ukázkami realizovaných staveb a příkladů
k tématům seminářů.

11.1.2010 – Řád přírody a architektura. Víceúrovňové vlastnosti krajiny a člověka. Soulad staveb a prostředí. Souvislosti mezi naším vnímáním a duševně duchovní, emocionální, vitální a  fyzickou úrovní krajiny. Praktické příklady práce s jemnými vlastnostmi prostoru a člověka v architektuře. Důležitost spojení s podstatou zadání stavby. Komunikace s geniem loci místa. Geomantie –  nauka o vyciťování sil země. Ukázky nových staveb
v harmonii s naším okolím. (tato přednáška již proběhla)

25.1.2010 – Krása rozměrů v architektuře. Význam záměru pro tvorbu. Harmonické poměry  a zlatý řez. Posvátná geometrie při navrhování staveb a v urbanismu. Měrné jednotky starých Slovanů. Jak pomáhá emocionální prožívání krásna člověku a přírodě. Symbolika tvarů, barev a zvuků okolo nás. Význam gest a výrazový jazyk architektury. Tvořivé elementární síly a architektura. Zlepšení našeho bydlení kultivací láskyplnosti ve vztahu k  místu. Rozvoj záměru a tvořivost.

1.2.2010 – Jak vybírat vhodný pozemek. Síla místa a životní energie v krajině. Jak hledat místo k bydlení. Význam tvaru terénu a okolí pro životní energii v domě. Základní principy a inspirace feng shui při navrhování staveb. Jak lze chápat životní energii prostředí
a její vlastnosti. Vlivy zemských a kosmických sil na dlouhodobý pobyt člověka. Význam proměn životních sil v rytmu roku ve vztahu k bydlení. Pozitivní význam rituálů při zakládání staveb.

22.3.2010  – Ekologické stavby, holistická architektura, vnímavost k životnímu prostředí. Navrhování zdravých staveb celostním způsobem. Přírodní stavební materiály a příklady konstrukcí. Úsporné domy a ekologické vytápění. Principy baubiologie – vědy o zdravých stavbách. Vliv a zmenšení elektrosmogu. Přizpůsobení staveb geopatogenním zónám. Ekologické a nízkoenergetické domy. Role přítomnosti proudu živé tvořivosti v projektování a plánování staveb. Jak stavby ovlivňují sociální vztahy. Význam duchovní péče a vědomé pozornosti o materiály a prostor, který obýváme.

Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman

Přednášky se konají v pondělí od 19 hod. do 20.30 hod. v malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1.

Cena vstupenky: 35,- Kč

Celodenní seminář dne 20.3. 2010

Celodenní seminář shrnující témata dvou lednových, únorové a březnové přednášky. Seminář je zaměřen na praktické ukázky a procvičení vnímání jemných vlastností prostoru.

Souvislosti mezi naším vnímáním a duševně duchovní, emocionální, vitální a fyzickou úrovní krajiny. Praktické cvičení při rozvíjení vnímání těchto vlastností krajiny. Harmonické rozměry a zlatý řez. Posvátná geometrie v architektuře a v urbanismu. Jak vybírat vhodný pozemek. Význam tvaru terénu a okolí pro životní energii v domě. Základní principy a inspirace feng shui při navrhování staveb. Jak lze chápat životní energii prostředí a její vlastnosti. Ekologické a  nízkoenergetické stavby Přírodní stavební materiály a příklady konstrukcí. Úsporné domy a ekologické vytápění. Principy baubiologie – vědy o zdravých stavbách. Jednoduchá tělesná cvičení pro zažití jemných vlastností prostoru.

Seminář se koná v sobotu od 10 do 17 hod. v klubovně Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1.

Od 17 do 19 hodin bude v rámci semináře zařazena vycházka na místa, která mají vztah
k  tématům přednášky.

Cena vstupenky: 240,- Kč

Informace na tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna: 222 113 425, 222 113 377

Letáček ke stažení

Celostní architektura

Termín: 2.11.2009 až 9.1.2010

2.11., 30.11., 7.12., 14.12.2009, Městská knihovna v Praze pořádá přednáškový cyklus
CELOSTNÍ ARCHITEKTURA
akad. arch. Oldřicha Hozmana.

Mariánské nám. 1, Praha 1., pozvánku naleznete zde.

9.1. 2010, Celodenní seminář shrnující témata čtyř přednášek na téma CELOSTNÍ  ARCHITEKTURA se uskuteční v klubovně Městské knihovny v Praze v sobotu dne 9.1.2010 od 10 do 17 hodin. Od 17 do 19 hodin bude v rámci semináře zařazena vycházka na pražská místa, které mají vztah k tématům přednášky.

Semináře jsou vhodné pro všechny, kteří uvažují o ekologické realizaci nových staveb. I pro ty, kteří mají zájem vylepšit svůj současný byt nebo dům z celostního pohledu na prostředí. Program je doplněn promítáním s  ukázkami realizovaných budov a příkladů  k tématům seminářů.

Místo konání a pořadatel: Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1. Informace Městské knihovny – tel.: 257 532 908, pozvánku naleznete zde.

přednášky na konferenci „Živá forma“

Termín: 3.10.2009 až 4.10.2009

Cardiff v Anglii

Cílem konference je představit směry v celostním pojetí chápání prostředí, biologické architektuře, geomantii, posvátné geometrii a  představit stavby podporující život. Konferenci pořádá nadace BioArchitecture. Program najdete zde.

Prohlídka stavby a ekologických konstrukcí nízkoenergetického rodinného domu v Lánech

13-6-2009

od 10 do 16 hodin

Podrobný program a popis najdete zde.

přednáška na Konferenci „Zdravé domy 2009“ v Brně

28-5-2009

Téma: Co lze vnímat pod pojmem zdravé prostředí a víceúrovňové vlastnosti prostoru. Podtitul: „Příklady nových realizací staveb s použitím přírodních stavebních materiálů“. (Hliněné omítky, nepálené cihly, isolace rákosem a slámou, dřevěné konstrukce, použití hlíny z místa stavby, kamenné zdivo, odvětrávané základy a střechy, prodyšné konstrukce).

Celostní architektura – cesta k trvale udržitelné architektuře

Přednáška v rámci doprovodného programu veletrhů Ezoterika, Biostyl a Ecoworld v Praze

24-5-2009

od 14 do 15hodin. Téma:

Místo konání: Pražské výstaviště v  Holešovicích v Praze 7, pravé křídlo Veletržního paláce v přednáškové místnosti na vnitřní pravé galerii. Přednášku pořádá společnost Felicius.
Od 15 do 18 hodin se uskuteční na stejném místě přednáška na téma "Morální technika – cesta k pochopení živých sil přírody. Technologie na základě přírodních sil." – kterou přednese Jörg H. Schröder. Podrobnější info k semináři najdete zde.