Polidštění pracovního místa a osobní rozvoj

27-9-2014

Přednášky a  semináře vedl Yehuda Tagar, terapeut a zakladatel Psychofonetiky, tj. soustavy psychoterapie, poradenství, osobního rozvoje a koučingu jednotlivců i organizací.

(seminář, sobota 27.9.2014, 9:30 – 17h, v  Základní umělecká škole Český Krumlov, Kostelní 162, 381 01 Český Krumlov, cena:  dobrovolný příspěvek)

Seminář byl věnován na podporu nově vznikajícího projektu Krumlovia.

"Naše práce je nezbytným zdrojem denního chleba ale zároveň i příležitostí k  osobnímu růstu jednotlivců i kolektivu". Na semináři poznáme 7 podmínek osobního rozvoje, které takovou zásadní proměnu umožňují:

1. Převzetí osobní zodpovědnosti za vlastní zdraví na všech úrovních – fyzické, mentální a emocionální; 2. Metodická kultivace empatie – závazek k  soustavnému rozvíjení svých schopností naslouchat, pozorovat a vnímat druhé a jejich zkušenosti z jejich úhlu pohledu; 3. Sebezvládání – přijmout realitu vlastního vnitřního života – rozvoj praktických dovedností k sebeuvědomění a získání nadhledu na vlastní emoce, touhy, motivace, reakce a projekce. Převzetí zodpovědnosti a péče o svou vlastní realitu; 4. Tolerance a respekt k odlišným realitám – závazek soustavně rozvíjet poznání a úctu vůči pravdě druhých, který vychází z respektování vlastní pravdy, identity a hranic; 5. Rozhodování a  jejich naplnění – závazek činit svá rozhodnutí vědomě a tak, aby vyjadřovaly náš vyšší potenciál; kultivace naší vůle k plnění těchto rozhodnutí. Identifikace a konstruktivní překonávání nalezených překážek; 6. Vědomá kultivace vděčnosti – výživu poskytující vědomá kultivace vděčnosti a  úcty; 7. Soustavnost – závazek zařídit svůj život a činy podle výše uvedených zásad.

Seminář bude v anglickém jazyce s tlumočením do češtiny. Na semináři se budete moci osobně seznámit se členy vznikajícího týmu vzdělávacího městečka a mezinárodní univerzity Krumlovia v Českém Krumlově.

Letáček s podrobnými informacemi a dalšími termíny přednášek Yehudy Tagara na témata psychofonetiky a psychosofie je ke stažení zde (pdf 334Kb).

Kontakt za Krumlovii: Lucie Vaverová, , tel.: 728 421 383. Kontakt za PSYCHOPHONETICS INSTITUTE INTERNATIONAL Jitka Černá, , tel.: 774 965 249