26.2. – 26.3. 2017 výstava uměleckých děl Goetheanistického umění v Praze

Výstava děl absolventů studia Goetheanistického umění a anthroposofické umělecké terapie na Akademii Raphael v Bratislavě proběhla v Galerii Josefa Adamce, 2. podlaží domu Obce křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7.

Výstava uměleckých prací, které vznikly v průběhu pětiletého studia studentů Akademie Raphael.

Trvání výstavy bylo: 26. 2.   – 26. 3. 2017

Otvírací doba:

středa            15:00 – 18:00

neděle           12:00 – 15:00

Vernisáž se uskutečnila v neděli 26. 2. 2017 od 14 hod. 

www.gja.cz

Plakát výstavy je ke stažení zde, pozvánka na výstavu je ke stažení zde.

Výstavu za pořadatele slavnostně otevřeli farář Obce křesťanů Tomáš Boněk a Jana Koen, lektorka Akademie Raphael, která představila umělecká díla studentů z různých epoch  pětiletého studia.

(vstupné je dobrovolné)

Pozvánka na pracovní skupinu biodynamického zemědělství 17 – 19. 3. 2017 v Praze

Přátelé biodynamického zemědělství,
již delší dobu ve mně zraje myšlenka založit pracovní skupinu zabývající se tématy biodynamického hospodaření. Biodynamiku se snažím již několik let intenzivně studovat. Na Demeter statku Dottenfelderhof u Frankfurtu jsem absolvoval roční kurz biodynamického zemědělství. Následoval rok studia na Univerzitě Kassel- Witzenhausen, kde je biodynamika součástí výuky ekologického zemědělství. Nyní pracuji na biodynamickém statku Schepershof v německém Porúří a jsem dálkovým studentem Zemědělské univerzity v Českých Budějovicích.

Navrhoval bych dvakrát až třikrát ročně víkendové setkání, na jehož programu bychom se podíleli společně tak, aby vybraná témata odpovídala našim otázkám. Setkání bych rozdělil do tří částí. V první části bychom se zabývali studiem textu Zemědělského kurzu i sekundární literatury. Tato část by vždy mohla být doplněna přednáškou vhodného hosta nebo i jednoho z nás. Druhá část by pak sloužila konkrétním tématům, referátům a zkušenostem z praxe. V třetí části bych rád dané téma doplnil krátkou exkurzí nebo praktickou ukázkou.

Program prvního setkání jsem si již dovolil načrtnout a najdete ho v příloze. Pro začátek jsem vybral čtvrtou přednášku ze Zemědělského kurzu a doplnil ji dvěma příspěvky k půdní úrodnosti a hnojení v ekologickém a biodynamickém zemědělství. Dále se pak můžete těšit na referáty svých kolegů z praxe.

Pracovní skupina je určena pro všechny, kteří chtějí na poli biodynamického zemědělství společně studovat a pracovat. Jsou tedy zváni zemědělci, studenti i všichni zájemci o biodynamiku. Budu rád, pošlete-li pozvánku i svým kolegům a přátelům.

Máte-li chuť se k pracovní skupině připojit, závazně se přihlašujte nejpozději do 10. 3. 2017. Příspěvek na stravu a pronájem prostor bude upřesněn dle počtu účastníků na místě. Přihlášky a případné dotazy pište na nebo tel.: +420 777 992 042

17 – 19. 3. 2017
Obec Křesťanů, Na Špejcharu 291/3, 170 00 Praha 7

Leták v PDF

Na inspirativní první setkání se těší,
Jiří Prachař

Souvislost lidských smyslů s architekturou

5-10-2016

9-10-2016

Lanzarote

Pětidenní zážitkový seminář s cílem prohloubeného poznávání lidských smyslů.

Přednášející: Dr. Hans Jürgen Scheurle a Oldřich Hozman

Cvičení smyslu pro rovnováhu v místech vulkanického kráteru na Lanzarote.

Na semináři se budeme zabývat dvanácti smysly člověka a tím, jaký je vztah lidských smyslů a architektury. Smysly se budeme zabývat teoreticky ale i prakticky cvičeními v terénu. Během semináře také navštívíme různá místa na ostrově Lanzarote. Detailní program a informace o ubytování najdete na letáčku.

Přednášky Dr. Hanse Jürgena Scheurle o smyslech budou vedeny v němčině. Přednášky akad. arch. Oldřicha Hozmana o organické architektuře budou vedeny v angličtině.

Přihlášky: Dr. Hans Jürgen Scheurle, email:

Detailní letáček s programem a informacemi o ceně a ubytování je ke stažení zde (pdf 1,85 MB).

Principy utváření interiérů tříd ve waldorfských školách a tvary stavby I. Goetheana

22-9-2016

Praha

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se koná ve čtvrtek 22.9.2016 od 18.00 hod v sále Základní školy, Žukovského 6/580, Praha 6. Vstupné 100 Kč, (pro rodiče ZŠ Dědina zdarma). Pořádá: Spolek rodičů Waldorfská aktivita, z.s.

Plakátek ke stažení ve formátu pdf (206 kB)

Organická architektura a utváření prostředí pro výchovu ve waldorfských školách a školkách.

19-9-2016

Senec

od 16.30 do 18.30 v dětském klubu Jazierko v Senci

Představení projektu waldorfské mateřské školky do Sence.

(odkaz na vznikající projekt najdete zde)

Přednášející: akad. arch. Oldřich Hozman

cid:image001.jpg@01D03E58.0EB23AB0

Podrobnější informace poskytne Ulka Belianská,

Výstava projektů a architektonických modelů v rámci konference „K Pramenům Zdraví“ v Českém krumlově.

6-8-2016

13-8-2016

Český Krumlov

Výstava projektů akad. arch. Oldřicha Hozmana se uskuteční od 6.8. do 13.8. 2016 v Českém Krumlově. Představeny budou architektonické modely a projekty waldorfských škol a školek a další ekologicky orientované projekty. Výstava je doprovodným programem mezinárodní konference K pramenům zdraví. Koná se na adrese: Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342,381 01 Český Krumlov (mapa).

Práce s duchovními principy při tvorbě prostředí pro vzdělávání

29-7-2016

Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, 102 00 Praha-Hostivař

Tvorba zahrad a dětských hřišť ve spolupráci s elementárními bytostmi přírody. Organická architektura a zahradní stavby.

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana na letní škole pro pedagogy lesních mateřských školek. Pořadatelem je Asociace lesních mateřských škol . Koná se po dobu třech hodin v dopoledních hodinách.

Obsah přednášky: Jaký význam má pro dítě přírodní, člověkem neutvářené prostředí? Jak pomáhá výchově dítěte kulturně utvářené prostředí? Jaký vliv má utvářené prostředí na rozvoj představování, cítění a chtění? Co rozvíjí v utvářeném prostředí síly vůle? Jaké tvary v utvářeném prostředí působí na duševní život dítěte?

Co utváří náladu v přírodě a v zahradách? Co jsou to elementární bytosti? Prohloubená tvorba zahrad ve spolupráci s elementárními bytostmi přírody. Jaký je vztah elementárních bytostí k člověku?

Význam umělecké práce s dětmi při utváření prostředí. Rozdíly mezi uměleckou prací dospělého člověka a uměleckou prací dítěte. Metody práce při navrhování herního a výukového prostředí. Jak vytvořit náladu v tvořivém procesu, kdy do práce jednotlivce nebo kolektivu vstupují síly inspirace, intuice a imaginace. Probouzení vyšších smyslů člověka při vnímání prostředí a pro komunikaci sdruhým člověkem. Budování základů zdraví.

V rámci přednášky budou ukázány projekty škol, školek, školních zahrad a hřišť, které vznikaly při společné umělecké práci pedagogů, rodičů a dětí.

info: Johana Passerin, Asociace lesních mateřských škol, Šlikova 47, Praha 6, tel. 777 822 808,

Letáček s kompletním programem a informacemi o lektorech ve formátu pdf (1,63 MB) je ke stažení zde.

Utváření zdravého prostředí a života

8-7-2016

10-7-2016

Camphill, České Kopisty

Zahájení dvouletého vzdělávání pod vedení Jörga H. Schrödera. Název vzdělávání "utváření života s bytostí anthroposofie, spojení s přírodou, utváření kultury, úkoly pro duši vědomou

Modelování metamorfózy tvarů kostí

4-7-2016

5-7-2016

Písek

Formotvorné síly éterného světa a umělecké uchopení dvojitě přetočených ploch.

Procvičíme si základní principy utváření organických tvarů. Podkladem nám bude umělecký pohled na vývoj tvaru kostí. Porozumnění těmto tvarům je pomůckou při navrhování organické architektury a designu vycházejícího z živých forem.

Seminář vede akad. arch. Oldřicha Hozman. Koná se v pondělí a v úterý 4. – 5.7. 2016. od 15.00 do 18.30 hodin v Základní waldorfské škole v Písku.

info a přihlášení:
nebo na +420 728 220 206 (Hana Giteva)

Letáček ve formátu pdf je ke stažení zde (512 kB).

Utváření interiérů třídy ve waldorfské Škole a tvary stavby prvního Goetheana

1-6-2016

Praha

Základní principy utváření interiérů tříd waldorfských škol. Vztah tvarů a barev k vývojovým fázím dítěte. Organická architektura a formy stavby I. Goetheana.

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se koná ve středu 1.6. od 17.30 do 19.30 hodin v Základní škole s waldorfskými prvky, Letohradská 1, Praha 7. Vstupné dobrovolné.

info: Ilona Drobíková, 605 138 262,

Letáček ve formátu pdf je ke stažení zde (612 kB).

Odkaz na webové stránky školy: http://waldorfska-skola-praha.cz/