Principy utváření interiérů tříd ve waldorfských školách a tvary stavby I. Goetheana

22-9-2016

Praha

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se koná ve čtvrtek 22.9.2016 od 18.00 hod v sále Základní školy, Žukovského 6/580, Praha 6. Vstupné 100 Kč, (pro rodiče ZŠ Dědina zdarma). Pořádá: Spolek rodičů Waldorfská aktivita, z.s.

Plakátek ke stažení ve formátu pdf (206 kB)

Organická architektura a utváření prostředí pro výchovu ve waldorfských školách a školkách.

19-9-2016

Senec

od 16.30 do 18.30 v dětském klubu Jazierko v Senci

Představení projektu waldorfské mateřské školky do Sence.

(odkaz na vznikající projekt najdete zde)

Přednášející: akad. arch. Oldřich Hozman

cid:image001.jpg@01D03E58.0EB23AB0

Podrobnější informace poskytne Ulka Belianská,

Výstava projektů a architektonických modelů v rámci konference „K Pramenům Zdraví“ v Českém krumlově.

6-8-2016

13-8-2016

Český Krumlov

Výstava projektů akad. arch. Oldřicha Hozmana se uskuteční od 6.8. do 13.8. 2016 v Českém Krumlově. Představeny budou architektonické modely a projekty waldorfských škol a školek a další ekologicky orientované projekty. Výstava je doprovodným programem mezinárodní konference K pramenům zdraví. Koná se na adrese: Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342,381 01 Český Krumlov (mapa).

Práce s duchovními principy při tvorbě prostředí pro vzdělávání

29-7-2016

Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, 102 00 Praha-Hostivař

Tvorba zahrad a dětských hřišť ve spolupráci s elementárními bytostmi přírody. Organická architektura a zahradní stavby.

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana na letní škole pro pedagogy lesních mateřských školek. Pořadatelem je Asociace lesních mateřských škol . Koná se po dobu třech hodin v dopoledních hodinách.

Obsah přednášky: Jaký význam má pro dítě přírodní, člověkem neutvářené prostředí? Jak pomáhá výchově dítěte kulturně utvářené prostředí? Jaký vliv má utvářené prostředí na rozvoj představování, cítění a chtění? Co rozvíjí v utvářeném prostředí síly vůle? Jaké tvary v utvářeném prostředí působí na duševní život dítěte?

Co utváří náladu v přírodě a v zahradách? Co jsou to elementární bytosti? Prohloubená tvorba zahrad ve spolupráci s elementárními bytostmi přírody. Jaký je vztah elementárních bytostí k člověku?

Význam umělecké práce s dětmi při utváření prostředí. Rozdíly mezi uměleckou prací dospělého člověka a uměleckou prací dítěte. Metody práce při navrhování herního a výukového prostředí. Jak vytvořit náladu v tvořivém procesu, kdy do práce jednotlivce nebo kolektivu vstupují síly inspirace, intuice a imaginace. Probouzení vyšších smyslů člověka při vnímání prostředí a pro komunikaci sdruhým člověkem. Budování základů zdraví.

V rámci přednášky budou ukázány projekty škol, školek, školních zahrad a hřišť, které vznikaly při společné umělecké práci pedagogů, rodičů a dětí.

info: Johana Passerin, Asociace lesních mateřských škol, Šlikova 47, Praha 6, tel. 777 822 808,

Letáček s kompletním programem a informacemi o lektorech ve formátu pdf (1,63 MB) je ke stažení zde.

Utváření zdravého prostředí a života

8-7-2016

10-7-2016

Camphill, České Kopisty

Zahájení dvouletého vzdělávání pod vedení Jörga H. Schrödera. Název vzdělávání "utváření života s bytostí anthroposofie, spojení s přírodou, utváření kultury, úkoly pro duši vědomou

Modelování metamorfózy tvarů kostí

4-7-2016

5-7-2016

Písek

Formotvorné síly éterného světa a umělecké uchopení dvojitě přetočených ploch.

Procvičíme si základní principy utváření organických tvarů. Podkladem nám bude umělecký pohled na vývoj tvaru kostí. Porozumnění těmto tvarům je pomůckou při navrhování organické architektury a designu vycházejícího z živých forem.

Seminář vede akad. arch. Oldřicha Hozman. Koná se v pondělí a v úterý 4. – 5.7. 2016. od 15.00 do 18.30 hodin v Základní waldorfské škole v Písku.

info a přihlášení:
nebo na +420 728 220 206 (Hana Giteva)

Letáček ve formátu pdf je ke stažení zde (512 kB).

Utváření interiérů třídy ve waldorfské Škole a tvary stavby prvního Goetheana

1-6-2016

Praha

Základní principy utváření interiérů tříd waldorfských škol. Vztah tvarů a barev k vývojovým fázím dítěte. Organická architektura a formy stavby I. Goetheana.

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se koná ve středu 1.6. od 17.30 do 19.30 hodin v Základní škole s waldorfskými prvky, Letohradská 1, Praha 7. Vstupné dobrovolné.

info: Ilona Drobíková, 605 138 262,

Letáček ve formátu pdf je ke stažení zde (612 kB).

Odkaz na webové stránky školy: http://waldorfska-skola-praha.cz/

Nízkoenergetické stavby a zdravá architektura, přednáška Oldřicha Hozmana

13. 2. 2017

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se koná v pondělí 13. února 2017, od 19:00 hodin.

Témata přednášky: úsporné stavby a zdravé stavební materiály, ekologické principy při stavbě domů, estetika architektury a příklady realizovaných staveb.

Koná se v Centru Pansofia, Náměstí Přemysla Otakara II. 127/38, 370 01 České Budějovice

Informace, tel.: 724 394 858, e-mail:

Letáček ve formátu PDF je ke stažení zde.

Kontemplativní pozorování a umělecké zachycování charakteru stavby I. goetheana

16-5-2016

21-5-2016

Dornach

Vývarné cvičení s Oldřichem Hozmanem se uskuteční v rámci konání mezinárodní konference léčebné eurytmie, která se v letošním roce koná na téma "The Art of Healing on the Basis of the Science of the Life Forces".Pozorování a umělecké zachycování motivů a charakteru stavby I. Goetheana se uskuteční vždy ráno od 8.00 do 8.45 na úvod dne. Program konference v anglické jazyce si můžete přečíst zde, všeobecné informace o konferenci jsou zde. Program konference v německém jazyce je k pročtení zde.

Časový harmonogram konferenčního dne:

Místo konání konference: Goetheanum, Rüttiweg 45, CH-4143 Dornach, Švýcarsko. Pořadatel: International Healing Eurythmy MovementMEDICAL SECTION AT THE GOETHEANUM (The Medical Section is one of 11 specialist sections of the School of Spiritual Science at the Goetheanum in Dornach/Switzerland. V České republice pořádá kurzy léčebné a umělecké eurytmie Eurythmea o.s.

Organická architektura a terapeutické působení prostředí

7-5-2016

Praha

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se uskuteční 7.5. 2016 od 10 hodin v Praze v prostorech Anthroposofické společnosti, Hošťálkova 392/1D, Praha 6. Koná se v rámci "Kurzu živého přednášení", přednáška je otevřená veřejnosti. Podrobnosti o místě konání a o přednáškách dalších účastníků najdete zde: http://www.kurzzivehoprednaseni.cz/

Obsah přednášky:

Co můžeme vnímat pod pojmem organická architektura. Její historický vývoj a prvky, které mají terapeutické působení.

Jak vytvářet návrhy prostředí, které působí terapeuticky. Popis příkladů utváření prostředí pro vzdělávání. Jak pomáhá výchově dítěte kulturně a umělecky utvářené prostředí. Jaký význam má pro dítě přírodní, člověkem neutvářené prostředí. Jaký vliv má utvářené prostředí na pozdější rozvoj představování, cítění achtění. Co rozvíjí vutvářeném prostředí síly vůle. Jaké tvary a barvy působí vutvářeném prostředí na duševní život dítěte.

Význam umělecké práce sdětmi při utváření prostředí. Rozdíly mezi uměleckou prací dospělého člověka auměleckou prací dítěte. Metody práce při navrhování herního avýukového prostředí. Jak vytvořit náladu vtvořivém procesu, kdy do práce jednotlivce nebo kolektivu vstupují síly inspirace, intuice aimaginace. Probouzení vyšších smyslů člověka při vnímání prostředí. Prohlubování komunikace s druhým člověkem v procesech navrhování prostředí a architektury. Budování základů zdraví.