Utváření zdravého prostředí a života

8-7-2016

10-7-2016

Camphill, České Kopisty

Zahájení dvouletého vzdělávání pod vedení Jörga H. Schrödera. Název vzdělávání "utváření života s bytostí anthroposofie, spojení s přírodou, utváření kultury, úkoly pro duši vědomou

Modelování metamorfózy tvarů kostí

4-7-2016

5-7-2016

Písek

Formotvorné síly éterného světa a umělecké uchopení dvojitě přetočených ploch.

Procvičíme si základní principy utváření organických tvarů. Podkladem nám bude umělecký pohled na vývoj tvaru kostí. Porozumnění těmto tvarům je pomůckou při navrhování organické architektury a designu vycházejícího z živých forem.

Seminář vede akad. arch. Oldřicha Hozman. Koná se v pondělí a v úterý 4. – 5.7. 2016. od 15.00 do 18.30 hodin v Základní waldorfské škole v Písku.

info a přihlášení:
nebo na +420 728 220 206 (Hana Giteva)

Letáček ve formátu pdf je ke stažení zde (512 kB).

Utváření interiérů třídy ve waldorfské Škole a tvary stavby prvního Goetheana

1-6-2016

Praha

Základní principy utváření interiérů tříd waldorfských škol. Vztah tvarů a barev k vývojovým fázím dítěte. Organická architektura a formy stavby I. Goetheana.

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se koná ve středu 1.6. od 17.30 do 19.30 hodin v Základní škole s waldorfskými prvky, Letohradská 1, Praha 7. Vstupné dobrovolné.

info: Ilona Drobíková, 605 138 262,

Letáček ve formátu pdf je ke stažení zde (612 kB).

Odkaz na webové stránky školy: http://waldorfska-skola-praha.cz/

Nízkoenergetické stavby a zdravá architektura, přednáška Oldřicha Hozmana

13. 2. 2017

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se koná v pondělí 13. února 2017, od 19:00 hodin.

Témata přednášky: úsporné stavby a zdravé stavební materiály, ekologické principy při stavbě domů, estetika architektury a příklady realizovaných staveb.

Koná se v Centru Pansofia, Náměstí Přemysla Otakara II. 127/38, 370 01 České Budějovice

Informace, tel.: 724 394 858, e-mail:

Letáček ve formátu PDF je ke stažení zde.

Kontemplativní pozorování a umělecké zachycování charakteru stavby I. goetheana

16-5-2016

21-5-2016

Dornach

Vývarné cvičení s Oldřichem Hozmanem se uskuteční v rámci konání mezinárodní konference léčebné eurytmie, která se v letošním roce koná na téma "The Art of Healing on the Basis of the Science of the Life Forces".Pozorování a umělecké zachycování motivů a charakteru stavby I. Goetheana se uskuteční vždy ráno od 8.00 do 8.45 na úvod dne. Program konference v anglické jazyce si můžete přečíst zde, všeobecné informace o konferenci jsou zde. Program konference v německém jazyce je k pročtení zde.

Časový harmonogram konferenčního dne:

Místo konání konference: Goetheanum, Rüttiweg 45, CH-4143 Dornach, Švýcarsko. Pořadatel: International Healing Eurythmy MovementMEDICAL SECTION AT THE GOETHEANUM (The Medical Section is one of 11 specialist sections of the School of Spiritual Science at the Goetheanum in Dornach/Switzerland. V České republice pořádá kurzy léčebné a umělecké eurytmie Eurythmea o.s.

Organická architektura a terapeutické působení prostředí

7-5-2016

Praha

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se uskuteční 7.5. 2016 od 10 hodin v Praze v prostorech Anthroposofické společnosti, Hošťálkova 392/1D, Praha 6. Koná se v rámci "Kurzu živého přednášení", přednáška je otevřená veřejnosti. Podrobnosti o místě konání a o přednáškách dalších účastníků najdete zde: http://www.kurzzivehoprednaseni.cz/

Obsah přednášky:

Co můžeme vnímat pod pojmem organická architektura. Její historický vývoj a prvky, které mají terapeutické působení.

Jak vytvářet návrhy prostředí, které působí terapeuticky. Popis příkladů utváření prostředí pro vzdělávání. Jak pomáhá výchově dítěte kulturně a umělecky utvářené prostředí. Jaký význam má pro dítě přírodní, člověkem neutvářené prostředí. Jaký vliv má utvářené prostředí na pozdější rozvoj představování, cítění achtění. Co rozvíjí vutvářeném prostředí síly vůle. Jaké tvary a barvy působí vutvářeném prostředí na duševní život dítěte.

Význam umělecké práce sdětmi při utváření prostředí. Rozdíly mezi uměleckou prací dospělého člověka auměleckou prací dítěte. Metody práce při navrhování herního avýukového prostředí. Jak vytvořit náladu vtvořivém procesu, kdy do práce jednotlivce nebo kolektivu vstupují síly inspirace, intuice aimaginace. Probouzení vyšších smyslů člověka při vnímání prostředí. Prohlubování komunikace s druhým člověkem v procesech navrhování prostředí a architektury. Budování základů zdraví.

Impulz Rudolfa Steinera pro architekturu a stavba I. a II. Goetheana.

17-4-2016

Praha

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se koná od 13.30 do 15.30 hodin v Základní a střední waldorfské škole, Křejpského 1501, 149 00 Praha 4. Vstupné dobrovolné.

Letáček ve formátu pdf je ke stažení zde (287 kB)

info: Marcela Löflerová, 602 217 628,

Parsifal

8-4-2016

10-4-2016

Praha

Milí přátelé,

s radostí Vás zveme na seminář "Parsifal"

Přednášející Jörg Schröder.

Seminář se bude konat v Praze ve dnech 8. – 10. dubna 2016 od pátku 17h do neděle 15h.

 

Přihlásit se na seminářanebo pouzek zaslání informace o místě konání můžete

emailem na:telefonicky: 608258846

 

Těším se na viděnou a s přáním čarokrásného dne

Kamila Rízová

www.kamila-rizova.cz

www.barevnypisek.cz

Jak začít s projektem školy nebo školky

1-4-2016

Brno

Seznámení s projekty staveb, zahrad a dětských hřišť vznikajících a existujících škol a mateřských školek. Zaměření přednášky bude na vlastní proces plánování postupu projektu. Ukázány budou architektonické projekty škol, školek a zahrad, které byly utvářeny společně s učiteli, rodiči a žáky. Nastíněny budou souvislosti mezi duševním rozvojem dítěte a odpovídajícím tvarům a barvám v architektuře určené pro výchovu.

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se koná od 18.30 do 20.00 hodin na festivalu InoEduFest 2016 v Brně, v Impact Hub Brno, Cyrilská 7,602 00 Brno-střed. Odkaz na webové stránky Institutu pro podporu inovativního vzdělávání, který festival pořádá najdete tady. Program festivalu je zde.

Architektura v ruské rodové škole akademika ščetinina, rozvoj rodových osad na ukrajině a v rusku, dolmeny severního kavkazu

31-3-2016

Praha

Přednáška o studijní cestě akad. arch. Oldřicha Hozmana a Anny Tinclové se koná od 18.00 do 22 hodin v divadle Kampa v Praze 1.

Letáček ve formátu pdf je ke stažení zde (4,85 MB)