12 smyslů člověka, článek, přednáška a workshop Oldřicha Hozmana

Článek, přednáška a workshop byly připraveny pro účastníky 11. mezinárodní konference Hands On! 10.—14. 10. 2017 (Plzeň, Písek, Praha) určené pro ředitele a pracovníky muzeí pro děti. Cílem bylo přiblížit pojem 12 smyslů člověka lidem, kteří pracují v různých muzeích tvořivě s dětmi. Šlo o to je inspirovat a pojetí 12 smyslů jim představit. Obsahem článku a přednášky je pojetí dvanácti smyslů u Jana Ámose Komenského a navazující pojetí dvanácti smyslů člověka v moudrosti o člověku u Dr. Rudolfa Steinera.


Na konferenci se uskutečnila přednáška a workshop v rámci programu konference dne 11.10.2017

360 stupňů video z workshopu „Práce s dvanácti smysly člověka“.

2.7. – 7.7. 2017 Konference sedmi umění v Bratislavě, hlavní téma prvního ročníku byla architektura

2. – 7. 7. 2017

Pořádá Gloria Dei o.z. | Program konference na rok 2017

k7u-1 k7u-2

Uměleckou skupinu „Architektura a sochařství“ povede Oldřich Hozman. Celou konferenci bude v letošním ročníku každý den doprovázet úvodními a večerními přednáškami.

Architektura vzniká okolo nás díky lidské vůli a potřebě stavět. Vůle člověka je dnes zabarvena především myšlením. K vůli a potřebě konat patří ale také cítění a smysl pro krásu. Jak dnešní vůli obohatit umělecky bude cílem pracovní skupiny architektura. V rámci workshopů (umělecké práce ve skupinách) budeme modelovat, malovat a kreslit. Budeme přímo ve vůli konat. Budeme umělecky pracovat, budeme se učit a procvičovat si konkrétní umělecké principy, které architekturu prohlubují a rozšiřují. Vyzkoušíme si modelování, práci s barvami (jak pracovat s výmalbou místností) a také si ukážeme základy řezbářského uměleckého řemesla. Dále se budeme zabývat tím, jak se v architektuře projevuje krása, dobro a pravda. Budeme se učit principy organické architektury. Takové architektury, která člověkem pohne, která ho zaujme. Která ho podnítí a rozpohybuje k dalším činnostem a tvořivému myšlení. Budeme se společně učit tvořit živou architekturu. Seznámíte se například s tím, co jsou to tak zvané dvojitě přetočené plochy. A prakticky si ukážeme, jak tyto živé tvary použít konkrétně v architektuře nebo v navrhování interiérů a nábytku (Oldřich Hozman).

Úvodní přednáška bude na téma:
„Souvislost vývoje lidského myšlení s vývojem architektury“

Přihláška na konferencilektoři konference.

 

26.2. – 26.3. 2017 výstava uměleckých děl Goetheanistického umění v Praze

Výstava děl absolventů studia Goetheanistického umění a anthroposofické umělecké terapie na Akademii Raphael v Bratislavě proběhla v Galerii Josefa Adamce, 2. podlaží domu Obce křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7.

Výstava uměleckých prací, které vznikly v průběhu pětiletého studia studentů Akademie Raphael.

Trvání výstavy bylo: 26. 2.   – 26. 3. 2017

Otvírací doba:

středa            15:00 – 18:00

neděle           12:00 – 15:00

Vernisáž se uskutečnila v neděli 26. 2. 2017 od 14 hod. 

www.gja.cz

Plakát výstavy je ke stažení zde, pozvánka na výstavu je ke stažení zde.

Výstavu za pořadatele slavnostně otevřeli farář Obce křesťanů Tomáš Boněk a Jana Koen, lektorka Akademie Raphael, která představila umělecká díla studentů z různých epoch  pětiletého studia.

(vstupné je dobrovolné)

Pozvánka na pracovní skupinu biodynamického zemědělství 17 – 19. 3. 2017 v Praze

Přátelé biodynamického zemědělství,
již delší dobu ve mně zraje myšlenka založit pracovní skupinu zabývající se tématy biodynamického hospodaření. Biodynamiku se snažím již několik let intenzivně studovat. Na Demeter statku Dottenfelderhof u Frankfurtu jsem absolvoval roční kurz biodynamického zemědělství. Následoval rok studia na Univerzitě Kassel- Witzenhausen, kde je biodynamika součástí výuky ekologického zemědělství. Nyní pracuji na biodynamickém statku Schepershof v německém Porúří a jsem dálkovým studentem Zemědělské univerzity v Českých Budějovicích.

Navrhoval bych dvakrát až třikrát ročně víkendové setkání, na jehož programu bychom se podíleli společně tak, aby vybraná témata odpovídala našim otázkám. Setkání bych rozdělil do tří částí. V první části bychom se zabývali studiem textu Zemědělského kurzu i sekundární literatury. Tato část by vždy mohla být doplněna přednáškou vhodného hosta nebo i jednoho z nás. Druhá část by pak sloužila konkrétním tématům, referátům a zkušenostem z praxe. V třetí části bych rád dané téma doplnil krátkou exkurzí nebo praktickou ukázkou.

Program prvního setkání jsem si již dovolil načrtnout a najdete ho v příloze. Pro začátek jsem vybral čtvrtou přednášku ze Zemědělského kurzu a doplnil ji dvěma příspěvky k půdní úrodnosti a hnojení v ekologickém a biodynamickém zemědělství. Dále se pak můžete těšit na referáty svých kolegů z praxe.

Pracovní skupina je určena pro všechny, kteří chtějí na poli biodynamického zemědělství společně studovat a pracovat. Jsou tedy zváni zemědělci, studenti i všichni zájemci o biodynamiku. Budu rád, pošlete-li pozvánku i svým kolegům a přátelům.

Máte-li chuť se k pracovní skupině připojit, závazně se přihlašujte nejpozději do 10. 3. 2017. Příspěvek na stravu a pronájem prostor bude upřesněn dle počtu účastníků na místě. Přihlášky a případné dotazy pište na nebo tel.: +420 777 992 042

17 – 19. 3. 2017
Obec Křesťanů, Na Špejcharu 291/3, 170 00 Praha 7

Leták v PDF

Na inspirativní první setkání se těší,
Jiří Prachař

Souvislost lidských smyslů s architekturou

5-10-2016

9-10-2016

Lanzarote

Pětidenní zážitkový seminář s cílem prohloubeného poznávání lidských smyslů.

Přednášející: Dr. Hans Jürgen Scheurle a Oldřich Hozman

Cvičení smyslu pro rovnováhu v místech vulkanického kráteru na Lanzarote.

Na semináři se budeme zabývat dvanácti smysly člověka a tím, jaký je vztah lidských smyslů a architektury. Smysly se budeme zabývat teoreticky ale i prakticky cvičeními v terénu. Během semináře také navštívíme různá místa na ostrově Lanzarote. Detailní program a informace o ubytování najdete na letáčku.

Přednášky Dr. Hanse Jürgena Scheurle o smyslech budou vedeny v němčině. Přednášky akad. arch. Oldřicha Hozmana o organické architektuře budou vedeny v angličtině.

Přihlášky: Dr. Hans Jürgen Scheurle, email:

Detailní letáček s programem a informacemi o ceně a ubytování je ke stažení zde (pdf 1,85 MB).

Principy utváření interiérů tříd ve waldorfských školách a tvary stavby I. Goetheana

22-9-2016

Praha

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se koná ve čtvrtek 22.9.2016 od 18.00 hod v sále Základní školy, Žukovského 6/580, Praha 6. Vstupné 100 Kč, (pro rodiče ZŠ Dědina zdarma). Pořádá: Spolek rodičů Waldorfská aktivita, z.s.

Plakátek ke stažení ve formátu pdf (206 kB)

Organická architektura a utváření prostředí pro výchovu ve waldorfských školách a školkách.

Termín: 19. 9. 2016

Místo: Senec

od 16.30 do 18.30 v dětském klubu Jazierko v Senci

Představení projektu waldorfské mateřské školky do Sence.

Přednášející: akad. arch. Oldřich Hozman

cid:image001.jpg@01D03E58.0EB23AB0

Podrobnější informace poskytne Ulka Belianská,

Výstava projektů a architektonických modelů v rámci konference „K Pramenům Zdraví“ v Českém krumlově.

6-8-2016

13-8-2016

Český Krumlov

Výstava projektů akad. arch. Oldřicha Hozmana se uskuteční od 6.8. do 13.8. 2016 v Českém Krumlově. Představeny budou architektonické modely a projekty waldorfských škol a školek a další ekologicky orientované projekty. Výstava je doprovodným programem mezinárodní konference K pramenům zdraví. Koná se na adrese: Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342,381 01 Český Krumlov (mapa).

Práce s duchovními principy při tvorbě prostředí pro vzdělávání

29-7-2016

Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, 102 00 Praha-Hostivař

Tvorba zahrad a dětských hřišť ve spolupráci s elementárními bytostmi přírody. Organická architektura a zahradní stavby.

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana na letní škole pro pedagogy lesních mateřských školek. Pořadatelem je Asociace lesních mateřských škol . Koná se po dobu třech hodin v dopoledních hodinách.

Obsah přednášky: Jaký význam má pro dítě přírodní, člověkem neutvářené prostředí? Jak pomáhá výchově dítěte kulturně utvářené prostředí? Jaký vliv má utvářené prostředí na rozvoj představování, cítění a chtění? Co rozvíjí v utvářeném prostředí síly vůle? Jaké tvary v utvářeném prostředí působí na duševní život dítěte?

Co utváří náladu v přírodě a v zahradách? Co jsou to elementární bytosti? Prohloubená tvorba zahrad ve spolupráci s elementárními bytostmi přírody. Jaký je vztah elementárních bytostí k člověku?

Význam umělecké práce s dětmi při utváření prostředí. Rozdíly mezi uměleckou prací dospělého člověka a uměleckou prací dítěte. Metody práce při navrhování herního a výukového prostředí. Jak vytvořit náladu v tvořivém procesu, kdy do práce jednotlivce nebo kolektivu vstupují síly inspirace, intuice a imaginace. Probouzení vyšších smyslů člověka při vnímání prostředí a pro komunikaci s druhým člověkem. Budování základů zdraví.

V rámci přednášky budou ukázány projekty škol, školek, školních zahrad a hřišť, které vznikaly při společné umělecké práci pedagogů, rodičů a dětí.

info: Johana Passerin, Asociace lesních mateřských škol, Šlikova 47, Praha 6, tel. 777 822 808,

Letáček s kompletním programem a informacemi o lektorech ve formátu pdf (1,63 MB) je ke stažení zde.

Utváření zdravého prostředí a života

8-7-2016

10-7-2016

Camphill, České Kopisty

Zahájení dvouletého vzdělávání pod vedení Jörga H. Schrödera. Název vzdělávání "utváření života s bytostí anthroposofie, spojení s přírodou, utváření kultury, úkoly pro duši vědomou