Nízkoenergetické stavby a zdravá architektura, přednáška Oldřicha Hozmana

13. 2. 2017

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se koná v pondělí 13. února 2017, od 19:00 hodin.

Témata přednášky: úsporné stavby a zdravé stavební materiály, ekologické principy při stavbě domů, estetika architektury a příklady realizovaných staveb.

Koná se v Centru Pansofia, Náměstí Přemysla Otakara II. 127/38, 370 01 České Budějovice

Informace, tel.: 724 394 858, e-mail:

Letáček ve formátu PDF je ke stažení zde.

Kontemplativní pozorování a umělecké zachycování charakteru stavby I. goetheana

16-5-2016

21-5-2016

Dornach

Vývarné cvičení s Oldřichem Hozmanem se uskuteční v rámci konání mezinárodní konference léčebné eurytmie, která se v letošním roce koná na téma "The Art of Healing on the Basis of the Science of the Life Forces".Pozorování a umělecké zachycování motivů a charakteru stavby I. Goetheana se uskuteční vždy ráno od 8.00 do 8.45 na úvod dne. Program konference v anglické jazyce si můžete přečíst zde, všeobecné informace o konferenci jsou zde. Program konference v německém jazyce je k pročtení zde.

Časový harmonogram konferenčního dne:

Místo konání konference: Goetheanum, Rüttiweg 45, CH-4143 Dornach, Švýcarsko. Pořadatel: International Healing Eurythmy MovementMEDICAL SECTION AT THE GOETHEANUM (The Medical Section is one of 11 specialist sections of the School of Spiritual Science at the Goetheanum in Dornach/Switzerland. V České republice pořádá kurzy léčebné a umělecké eurytmie Eurythmea o.s.

Organická architektura a terapeutické působení prostředí

7-5-2016

Praha

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se uskuteční 7.5. 2016 od 10 hodin v Praze v prostorech Anthroposofické společnosti, Hošťálkova 392/1D, Praha 6. Koná se v rámci "Kurzu živého přednášení", přednáška je otevřená veřejnosti. Podrobnosti o místě konání a o přednáškách dalších účastníků najdete zde: http://www.kurzzivehoprednaseni.cz/

Obsah přednášky:

Co můžeme vnímat pod pojmem organická architektura. Její historický vývoj a prvky, které mají terapeutické působení.

Jak vytvářet návrhy prostředí, které působí terapeuticky. Popis příkladů utváření prostředí pro vzdělávání. Jak pomáhá výchově dítěte kulturně a umělecky utvářené prostředí. Jaký význam má pro dítě přírodní, člověkem neutvářené prostředí. Jaký vliv má utvářené prostředí na pozdější rozvoj představování, cítění achtění. Co rozvíjí vutvářeném prostředí síly vůle. Jaké tvary a barvy působí vutvářeném prostředí na duševní život dítěte.

Význam umělecké práce sdětmi při utváření prostředí. Rozdíly mezi uměleckou prací dospělého člověka auměleckou prací dítěte. Metody práce při navrhování herního avýukového prostředí. Jak vytvořit náladu vtvořivém procesu, kdy do práce jednotlivce nebo kolektivu vstupují síly inspirace, intuice aimaginace. Probouzení vyšších smyslů člověka při vnímání prostředí. Prohlubování komunikace s druhým člověkem v procesech navrhování prostředí a architektury. Budování základů zdraví.

Impulz Rudolfa Steinera pro architekturu a stavba I. a II. Goetheana.

17-4-2016

Praha

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se koná od 13.30 do 15.30 hodin v Základní a střední waldorfské škole, Křejpského 1501, 149 00 Praha 4. Vstupné dobrovolné.

Letáček ve formátu pdf je ke stažení zde (287 kB)

info: Marcela Löflerová, 602 217 628,

Parsifal

8-4-2016

10-4-2016

Praha

Milí přátelé,

s radostí Vás zveme na seminář "Parsifal"

Přednášející Jörg Schröder.

Seminář se bude konat v Praze ve dnech 8. – 10. dubna 2016 od pátku 17h do neděle 15h.

 

Přihlásit se na seminářanebo pouzek zaslání informace o místě konání můžete

emailem na:telefonicky: 608258846

 

Těším se na viděnou a s přáním čarokrásného dne

Kamila Rízová

www.kamila-rizova.cz

www.barevnypisek.cz

Jak začít s projektem školy nebo školky

1-4-2016

Brno

Seznámení s projekty staveb, zahrad a dětských hřišť vznikajících a existujících škol a mateřských školek. Zaměření přednášky bude na vlastní proces plánování postupu projektu. Ukázány budou architektonické projekty škol, školek a zahrad, které byly utvářeny společně s učiteli, rodiči a žáky. Nastíněny budou souvislosti mezi duševním rozvojem dítěte a odpovídajícím tvarům a barvám v architektuře určené pro výchovu.

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se koná od 18.30 do 20.00 hodin na festivalu InoEduFest 2016 v Brně, v Impact Hub Brno, Cyrilská 7,602 00 Brno-střed. Odkaz na webové stránky Institutu pro podporu inovativního vzdělávání, který festival pořádá najdete tady. Program festivalu je zde.

Architektura v ruské rodové škole akademika ščetinina, rozvoj rodových osad na ukrajině a v rusku, dolmeny severního kavkazu

31-3-2016

Praha

Přednáška o studijní cestě akad. arch. Oldřicha Hozmana a Anny Tinclové se koná od 18.00 do 22 hodin v divadle Kampa v Praze 1.

Letáček ve formátu pdf je ke stažení zde (4,85 MB)

Duchovně inspirované technologie a étherné síly

20-3-2016

Praha

zveme Vás na večerní seminář Jörga Schrödera

Myšlenky soudobé techniky a  přírodních věd, na nichž spočívají, jsou prostoupeny silami uvězňujícími lidského ducha. Lze již dnes nalézt době odpovídající přístup k  přírodní vědě a na ní založené technice dotýkající se hlubiny lidské bytosti, jež s ní zachází, aniž by byla duše poutána k podpřírodě?

Cesta k archandělem Michaelem inispirované technologii vedoucí ke skutečné zodpovědnosti vědomých lidských bytostí ve vztahu k  působení formotvorných étherných sil a možnostmi jejich zkoumání bude obsahem připravované přednášky Jörga Schrödera.

Jörg Schröder vystudoval obor matematika-fyzika. Zabývá se výzkumem v oblasti formotvorných sil ve spolupráci s elementárními bytostmi přírody. Vyvíjí „morální techniku a  technologie“. Na Institutu waldorfské pedagogiky v německém Wittenu absolvoval waldorfskou pedagogiku a eurythmii. Zabývá se malířstvím, hudbou a dalšími uměleckými obory. Přednáší o tématech biodynamického zemědělství a tvorbě zahrad ve spolupráci s elementárními bytostmi.

Místo a čas: Na Špejcharu 3, 177 00 Praha 7

20. března 2016. Zahájení se předpokládá v18h.

Za přednášejícího se na Vaši účast těší,

Oldřich Živný

email:

Projektivní geometrie

14-3-2016

17-3-2016

Praha

Milí přátelé,
v rámci vzdělávání léčebné eurytmie budeme mít ve čtyřech setkáních výuku projektivní geometrie, kterou povede arch. Oldřich Hozman.

Projektivní geometrie pomáhá rozvíjet celostní uvažování a  myšlení. Ukazuje život ve své pohyblivosti. Pomáhá rozvíjet celostní uvažování a myšlení. V příkladech se setkáme spoužíváním čistého, smyslově nezabarveného myšlení. Zažijeme být mimo svoje vnitřní duševní prožívání. Principy projektivní geometrie nás povedou kutváření živé představivosti. Budují schopnost vystavovat si svoje představy pružně a celostně. Vyzkoušíme si, jaké to je dotknout se v myšlení éterného světa tvořivých, život budujících sil. Zažijeme tak oživení svého životního těla. Seznámení se sprincipy projektivní geometrie nám umožní, naučit se komplementárnímu pohledu na skutečnost. Zpřítomníme si nejednostranný způsob nazírání. To nám pomůže vybudovat si tento náhled i ve vztahu ke zdraví. Kurz je vhodný pro každého, kdo se ve své profesi setkává s léčebnými procesy a  s terapií.

Termín je: 14.-17. 3. (pondělí až čtvrtek) vždy v čase 11-12:30h.
Místo konání je:
AS, Hošťálkova ulice 392/1d
Cena výuky: 480,-Kč
S sebou: papíry bez linek velikosti A4, pravítko a obyčejnou tužku.
Kontakt:

Za vzdělávání zve srdečně,
Hana Giteva

Eurythmea z.s.
Sdružení pro antrop. medicínu – IPMT Česká republika
c/o Hana Giteva
U Libeňského pivovaru 1333/3
18000 Praha 8
T: +420 728 22 02 06
E: ,
H: www.eurytmie.cz, www.kpramenumzdravi.cz

Anthroposofická meditace

11-3-2016

13-3-2016

České Kopisty

Seminář s Jörgem Schröderem v Českých Kopistech