Architektura v ruské rodové škole akademika ščetinina, rozvoj rodových osad na ukrajině a v rusku, dolmeny severního kavkazu

31-3-2016

Praha

Přednáška o studijní cestě akad. arch. Oldřicha Hozmana a Anny Tinclové se koná od 18.00 do 22 hodin v divadle Kampa v Praze 1.

Letáček ve formátu pdf je ke stažení zde (4,85 MB)

Duchovně inspirované technologie a étherné síly

20-3-2016

Praha

zveme Vás na večerní seminář Jörga Schrödera

Myšlenky soudobé techniky a  přírodních věd, na nichž spočívají, jsou prostoupeny silami uvězňujícími lidského ducha. Lze již dnes nalézt době odpovídající přístup k  přírodní vědě a na ní založené technice dotýkající se hlubiny lidské bytosti, jež s ní zachází, aniž by byla duše poutána k podpřírodě?

Cesta k archandělem Michaelem inispirované technologii vedoucí ke skutečné zodpovědnosti vědomých lidských bytostí ve vztahu k  působení formotvorných étherných sil a možnostmi jejich zkoumání bude obsahem připravované přednášky Jörga Schrödera.

Jörg Schröder vystudoval obor matematika-fyzika. Zabývá se výzkumem v oblasti formotvorných sil ve spolupráci s elementárními bytostmi přírody. Vyvíjí „morální techniku a  technologie“. Na Institutu waldorfské pedagogiky v německém Wittenu absolvoval waldorfskou pedagogiku a eurythmii. Zabývá se malířstvím, hudbou a dalšími uměleckými obory. Přednáší o tématech biodynamického zemědělství a tvorbě zahrad ve spolupráci s elementárními bytostmi.

Místo a čas: Na Špejcharu 3, 177 00 Praha 7

20. března 2016. Zahájení se předpokládá v18h.

Za přednášejícího se na Vaši účast těší,

Oldřich Živný

email:

Projektivní geometrie

14-3-2016

17-3-2016

Praha

Milí přátelé,
v rámci vzdělávání léčebné eurytmie budeme mít ve čtyřech setkáních výuku projektivní geometrie, kterou povede arch. Oldřich Hozman.

Projektivní geometrie pomáhá rozvíjet celostní uvažování a  myšlení. Ukazuje život ve své pohyblivosti. Pomáhá rozvíjet celostní uvažování a myšlení. V příkladech se setkáme spoužíváním čistého, smyslově nezabarveného myšlení. Zažijeme být mimo svoje vnitřní duševní prožívání. Principy projektivní geometrie nás povedou kutváření živé představivosti. Budují schopnost vystavovat si svoje představy pružně a celostně. Vyzkoušíme si, jaké to je dotknout se v myšlení éterného světa tvořivých, život budujících sil. Zažijeme tak oživení svého životního těla. Seznámení se sprincipy projektivní geometrie nám umožní, naučit se komplementárnímu pohledu na skutečnost. Zpřítomníme si nejednostranný způsob nazírání. To nám pomůže vybudovat si tento náhled i ve vztahu ke zdraví. Kurz je vhodný pro každého, kdo se ve své profesi setkává s léčebnými procesy a  s terapií.

Termín je: 14.-17. 3. (pondělí až čtvrtek) vždy v čase 11-12:30h.
Místo konání je:
AS, Hošťálkova ulice 392/1d
Cena výuky: 480,-Kč
S sebou: papíry bez linek velikosti A4, pravítko a obyčejnou tužku.
Kontakt:

Za vzdělávání zve srdečně,
Hana Giteva

Eurythmea z.s.
Sdružení pro antrop. medicínu – IPMT Česká republika
c/o Hana Giteva
U Libeňského pivovaru 1333/3
18000 Praha 8
T: +420 728 22 02 06
E: ,
H: www.eurytmie.cz, www.kpramenumzdravi.cz

Anthroposofická meditace

11-3-2016

13-3-2016

České Kopisty

Seminář s Jörgem Schröderem v Českých Kopistech

Utváření interiérů třídy ve waldorfské škole a tvary stavby prvního Goetheana

6-3-2016

Praha

Základní principy utváření interiérů tříd waldorfských škol. Vztah tvarů a barev k vývojovým fázím dítěte. Organická architektura a formy stavby I. Goetheana.

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se koná od 13.30 do 15.30 hodin v Základní a střední waldorfské škole, Křejpského 1501, 149 00 Praha 4. Vstupné dobrovolné.

Letáček ve formátu pdf je ke stažení zde (611 kB)

info: Marcela Löflerová, 602 217 628,

Organická architektura ve vztahu k waldorfským školám

1-3-2016

Karlovy Vary

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se koná od 16.30 do 18 hodin ve Společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary. Adresa školy je: waldorfská škola Wlaštovka, Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary – Doubí

Info: pan Strejcovský, tel.: 730142134, email: nebo

Letáček ke stažení je zde (pdf 2,04 MB)

Workshop „tvorba školní zahrady“ s Oldřichem Hozmanem

3.2.2017 Bratislava

konná sa: 3.2.2017 od 14 do 19 h,

Súkromná základná škola waldorfská,

Vihorlatská 10, Bratislava

 

Budeme sa zaoberať dotváraním koncepcie školskej jedlej záhrady a záhradných prvkov s použitím organickej architektúry  v spolupráci s elementárnymi bytosťami . Prihláste sa na tatiana.matova(zavináč)iwaldorf.sk

Vstupné: 15 Eur

Plakátek ve formátu pdf je ke stažení tady.

Zde se můžete podívat na fotografie z minulých workshopů tvorby této zahrady waldorfské školy v Bratislavě.

Umělecké večery s Ivou Švajcrovou

20-1-2016

Milí přátelé,

zveme Vás na dva umělecké večery s Ivou Švajcrovou.

První večer se bude konat ve středu 20. ledna od 19 hodin na téma Povídání o životě a díle Liane Collot d’Herbois, vědkyni a umělecké terapeutce, o  jejímž díle se Ita Wegmanová vyjádřila v tom smyslu, že právě tak by si Rudolf Steiner představoval anthroposofické malířství. Součástí večera bude prohlídka jejího díla a rozbor vybrané malby.

Druhý večer se uskuteční ve čtvrtek 4. února od 19 hodin na téma Člověk v kruhu barev, kdy se vydáme po stopách J. W. Goetha, R. Steinera či Liane C. d’Herbois a dotkneme se vývoje vnímání barev v dějinách lidstva a jejich využití v umění a umělecké terapii.

Oba večery se budou konat v Galerii Josefa Adamce, Na Špejcharu 3, Praha 7, (ve 2. podlaží).

Vstupné dobrovolné.

Pozvánky ke stažení:
http://www.gja.cz/pozvanky/Liane_Collot_d’Herbois_2016-01-20.jpg
http://www.gja.cz/pozvanky/Clovek_v_kruhu_barev__2016-02-04.jpg

Človek a vplyv elementárnych bytostí a éterických síl v prírode na vývoj kultúry, architektúry a životného prostredia“

19-1-2016

Lipovany, Slovensko

Miesto konania: Lučenec, ul. Júliusa Szabóa č.1 (dom na rohu ul. Boženy Nemcovej a J. Szabóa)

Prednáška 2 hod. + 1 hod. priestor na diskusiu a otázky, začátek přednášky od 17 hodin

Hosť :  Akad. arch. Oldřich Hozman (Praha, Česká Republika), celostná architektúra

Viac tu: http://www.alohawai.sk/prednasky/terminy-a-miesta-prednasok/
Letáček ke stažení zde (pdf 566 kB)
Organizátor za společnost Alohawai: 0917 568734,
Vstupné: 7 EUR

Význam kalendáře duše pro běh roku

08-1-2016

10-1-2016

letáček k semináři je ke stažení zde