Oldrich Hozman Interwiew and presentation in Front Range Anthroposophical Café. November 4th 2023, 11 a.m. (U.S. Mountain Time).

Oldrich Hozman interwiew and presentation in Front Range Anthroposophical Café. November 4th 2023, 11 a.m. (U.S. Mountain Time). Which is 7 p.m. Central European Time.

You can tap to Sign-Up here.

 

 

 

 

 

 

 

‘Leading Thought’ will be in the beginning, last approximately 30 minutes. Program of visual presentation and description:

Title of presentation „Therapeutical features of Organic Architecture“

– Rudolf Steiner’s ideas related to architecture

– therapeutic features of organic architecture

– organic shapes and how surrounding form works on humans

– examples of Waldorf school architecture

– demonstration of the construction of a dairy on a biodynamic farm

– organic villa in El Palol, Spain

– goetheanistic forms – house studio for artists

– currently working with double dome culture house in Germany


Each of weekly Cafés include approximately 90 minutes to 2 hours of interactions (some elements are recorded) which will include the following general format:

 • “Welcoming of All” and the lighting of a candle for the Cafe, followed by a sharing of the current week’s Calendar of the Soul verse (typically in both English and German).
 • A ‘Leading Thought’ is shared by one of our guest presenters that will last approximately 30 minutes
 • Breakout discussions based on a question or topic from the ‘Leading Thought’ (not recorded) that allow for small group conversations for about 20-25 minutes.
 • Once all return to the Main Room after breakouts, open discussions and Q&A with our guest presenter on the topic shared at the Café (about 20 minutes).
 • The formal, recorded part of the Cafe is then ended with a closing verse and the extinguishing of the candle for the Café.
 • Once the above is completed (which is approximately 90 minutes in duration), an optional 30 minutes of open (and unrecorded) conversations is possible before the Café’s webinar is closed.

In last part of the presentation I showed prepared proposal of double dome Cultural house. About three months after this presentation, I was asked by Van James from Pacifica Journal to write an article “A Multi-Purpose Cultural Building inspired by the First Goetheanum”. First part of this article you can read here (pdf 161 kB).

The Book “Der Architekt Oldrich Hozman, Ein Lebensbild”. Autor Jörg Hermann Schröder.

Oldřich Hozman designs, creates and develops exceptional interiors, gardens and houses. This biography wants to give an insight into his life, his way of working, his versatile abilities and his consistent pursuit of the path he has taken: to create a livable and cultural environment for people from a human poin of view that understands the development of man as part of his environment.

Anaelis Sophia Verlag, delivered in 2 – 5 Days. (in German language)

Interview about designing at the Baubiology Congress in Rosenheim in 2018

Oldrich Hozman’s interview with Wohnung und Gesundheit magazine, editor Achim Pilz

Consensus Design Workshop & Architecture Lecture Series

Anthroposophical Architecture Lecture Series

with Oldrich Hozman, Anthroposophical Architect from the Czech Republic

This free lecture series is open to the public. All lectures will be at Nevada Sage Waldorf School in the Great Room.

Lecture One | Tuesday | May 28 @ 5:30 – 7:30 pm
Waldorf School Architecture Principles: Forms supporting children’s education, principles of “Truth”, “Beauty” and “Good” in Waldorf school architecture.

Lecture Two | Wednesday | June 5 @ 5:30 – 7:30 pm
Oldrich Hozman Presentation – Biography and Body of Work

Lecture Three | Thursday | June 13 @ 5:30 – 7:30 pm
Rudolf Steiner’s Architecture; 1st and 2nd Goetheanum

For more information about the lecture series, please contact Patricia Fenkell.

Architecture Lecture Series Poster in pdf

Consensus Design Workshop & Architecture Lecture Series – info in pdf

Therapeutic features of organic architecture, lecture in Breitenfurt near Vienna in Austria (YouTube 2018)

Lecture about therapeutic features of organic architecture

Figure drawing and painting

Works from the University of Applied Arts in Prague

Organic Architecture – let us invite you for the exhibition of Oldřich Hozman projects (in Breitenfurt 5.5.2018 – 24.6.2018)

12 Senses in Komensky and Steiner wisdom

Content of Oldrich Hozman´s introductory lecture on Hands On Conference in Pilsen, Czech Republik (11.10.2017): Cultivating Twelve Human Senses and Human Skills. The Legacy of Educational Visionary Jan Amos Komensky. 12 Senses in Rudolf Steiner’s Wisdom about being Human.

Lecture and workshop Twelve senses on the conference HANDS ON in Pilsen

11. mezinárodní konference Hands On! 10.—14. 10. 2017 (Plzeň, Písek, Praha)


360 stupňů video z workshopu “Práce s 12 smysly člověka”


Na konferenci se uskutečnila přednáška a workshop Oldřicha Hozmana v rámci programu konference dne 11.10.2017.
11.10.2017 – úvodní přednáška ak. arch. Oldřicha Hozmana na téma “Kultivace 12 smyslů člověka” byla od 11 – 12 h v Techmánii jako první vstup pro všechny účastníky konference.
11.10.2017 – v DEPO Plzeň od 14.30 do 16.30 zážitkový workshop ak. arch. Oldřicha Hozmana byl na téma “Architektura a stimulace 12 smyslů člověka” s uměleckými prvky. V rámci workshopu se pracovalo se sochařskou hlínou, víceúrovňovými smyslovými vjemy, souvisejícími myšlenkami a dalšími uměleckými aktivitami. Cílem bylo inspirovat a probudit zájem o tvorbu interaktivních zážitkových prostředí pro děti se zapojením povědomí o 12 smyslech člověka.

Sensorium and workshops for twelve senses (zážitkový objekt Sensorium pro 12 smyslů a presentační ukázka práce s dvanácti smysly na různých workshopech, soubor pdf 9,7 MB).

“Je to poprvé, kdy bude Česká republika hostit přední odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie zaměřené na neformální mimoškolní edukaci.
Konference nese název Budoucnost v rukách dětí s podtitulem “Neformální vzdělávání jako nástroj sociální změny”. Je nepochybné, že budoucnost kulturních institucí (a nejen jejich) leží v rukách našich dětí. Záleží na nás, zda současné děti budou jednou tvořit společnost s hlubokým vztahem k historii, umění či kultuře. Zejména v současnosti, kdy jsme v centru velkých změn, migrace a prolínání vlivů, je budování vztahu k vlastní jedinečnosti, kultuře a historii základním kamenem pro budoucnost národa. Ústřední roli ve vzdělávání dětí hraje pochopitelně škola. Kulturní instituce by měly se školami spolupracovat, reflektovat jejich možnosti a požadavky, a nabídnout muzea, science centra či galerie jako alternativní místa vzdělávání.
Konference je plánována jako putovní (v Plzni, v Písku a v Praze). Naším cílem je nabídnout všem zájemcům událost plnou neobyčejných zážitků, zajímavých mluvčích a kvalitních workshopů. Účastníci se seznámí s příklady dobré praxe kolegů ze západní i východní Evropy, prohloubí si vědomosti o práci s dětmi v kulturní oblasti a získají praktické tipy pro vlastní činnost. Především však získají možnost zapojit se do mezinárodní sítě kulturních institucí pracujících s dětmi — najít nejen inspiraci, ale také partnery pro mezinárodní projekty či možnosti výměny zkušeností nebo stáže.
Přestože se v uplynulých dvaceti letech mnohé rozdíly mezi „východem“ a „západem“ setřely, jistá specifika stále zůstávají. Konference nemá za cíl zdůrazňovat odlišnost těchto dvou oblastí, ale spíše hledat příčiny a společné cesty, které přinesou oběma stranám inovativní přístupy a nové směry. V tomto ohledu má Česká republika díky své poloze uprostřed Evropy ideální postavení. Již od středověku je kulturní křižovatkou, místem syntézy vlivů politických, ekonomických i uměleckých, pedagogické směry nevyjímaje. Přesto je naše země v jednom zcela unikátní. Je rodištěm osobnosti, která je zakladatelem evropské pedagogiky, autora vrcholného díla didaktiky Orbis Sensualium Pictus a otce myšlenky škola hrou, která je doslova základem „hands on“ přístupu, vlastence, exulanta, evropana, Jana Amose Komenského. Postava tohoto učence bude prolínat naše setkání jako leitmotiv od jeho počátku až do konce.
Konference bude probíhat v angličtině, se simultánním tlumočením hlavních programových bodů do češtiny.
***
Program:
 • Úterý 10. 10. 2017 PLZEŇ: Registrace / Welcome drink, volný program, prostor pro setkání, konverzaci a neformální zábavu.
 • Středa 11. 10. 2017 PLZEŇ: TECHMANIA SCIENCE CENTRUM / ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI / DEPO 2015. Open ceremony / udílení cen Children in Museums Award. Úvodní přednáška ak. arch. Oldřicha Hozmana na téma “12 smyslů člověka” bude od 11 – 12 h v Techmánii jako první vstup pro všechny účastníky konference.
 • V DEPO Plzeň od 14.30 do 16.30 zážitkový workshop ak. arch. Oldřicha Hozmana na téma “12 smyslů člověka” s uměleckými prvky. Práce se sochařskou hlínou, smyslovými vjemy, souvisejícími myšlenkami a uměleckými aktivitami. Cílem je inspirovat a probudit zájem o tvorbu interaktivních zážitkových prostředí pro děti.
 • Čtvrtek 12. 10. 2017 PÍSEK: Transfer do Písku / SLADOVNA PÍSEK / Večer transfer do Prahy
 • Pátek 13. 10. 2017 PRAHA: NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE / Večer Farewell party
 • Sobota 14. 10. 2017 PRAHA: Post-konferenční den / Nabídka výletů
***
Web hlavního pořadatele:
Detailní program v angličtině najdete zde.
Web pořadatele za Českou republiku s registrací a detailnějším programem:

Speciální nabídka pro české účastníky

Zájemci z České a Slovenské republiky mají snížený konferenční poplatek na 100 eur (za jednoho účastníka). Platit lze také v Kč (přepočteno aktuálním kurzem ČNB). Bude rovněž možné zúčastnit se pouze jednoho konferenčního dne (poplatek za jeden den 50 eur). Ostatní účastníci hradí poplatek ve výši 300–700 eur.

Přihlášení na konferenci

Vyplněné přihlášky zasílejte s označením „Hans On!“ na adresu: Sladovna Písek o. p. s., Velké náměstí 113, 397 01 Písek, nebo na e-mail: . Obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.

Dokumenty ke stažení

Přihláška na konferenci: HO_2017_přihláška.pdf
Informace o konferenci: HO_2017_info.pdf

Kontakty

Petr Brůha

E-mail:
Tel.: +420 608 609 797

Sladovna Písek o.p.s.
Velké náměstí 113
397 01 Písek

Bankovní spojení (ČSOB)

Pro platby v eurech (100 eur): č. ú.: 263452527/0300; BIC: CEKOCZPP; IBAN: CZ78 0300 0000 0002 5345 2527

Pro platby v Kč (2700 Kč): č. ú.: 218699838/0300

K identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol IČ instituce a do poznámky: HANDSON a JMÉNO ÚČASTNÍKA KONFERENCE.

Organic Architecture in the Spirit of Catalan Traditions

An article for the Můj dům (My house) magazine, issue 11/2015; article author: Vlastimil Růžička
There aren’t many organic houses in our country, their number has been increasing rapidly, as a result of nature protection and energy savings. The building designed by the architect Oldřich Hozman is located in the fertile plain, between the villages of Torroella de Fluvia and Sant Miquel de Fluvia in Catalonia.