Naše publikované články z časopisů o bydlení a architektuře, texty z odborných konferencí přednášky a rozhovory.
Odborné texty a články jiných redaktorů a autorů, kteří popisují nebo zmiňují naše stavby a projekty.

Rodová škola a rodové osady v Rusku

Beseda 31.3.2016 v divadle Kampa, vyprávění o cestě po rodových osadách a o návštěvě Ruské rodové školy akademika Ščetinina v Rusku. Besedu s Oldřichem Hozmanem a Annou Tinclovou vedl Mario Večerek a Pavel Kraemer.

Dům který naslouchá hlasům přírody

Článek pro časopis Eco Bývanie/bydlení, který je ročenkou vydavatelství MEDIA/ST vyšlé v březnu 2016, autor Branislav Koscelník

Na první pohled překvapí živostí organických tvarů, odvážností řešení, ale přesto přirozeností a harmonií uspořádání vnějšího a vnitřního prostoru. Dům ve španělském Katalánsku u řeky Fluvia je příkladem toho, že když architekt a investor jsou naladěni na stejné vlnové délce a nekladou meze představivosti, může vzniknout inspirující, působivé a nekonvenční dílo. Propagátor myšlenky organické architektury a souladu bydlení s přirozeným prostředím český architekt Oldřich Hozman se netají tím, že při pracích na domě naslouchal vyšším silám i principům geomantie a fengshui.

Ve jménu oblé přívětivosti

Časopis Domov, únor 2016, text Vít Straňák

Přírodní materiály, ekologický přístup, krajinná tvorba, uplatňování principů geomantie, feng shui, sakrální geometrie… A hlavně celostní architektura. Všechny uvedené pojmy jsou již řadu let nerozlučně svázány se jménem Oldřicha Hozmana. Jeho nezaměnitelný rukopis zaoblených staveb je svým způsobem novátorský.

Utváření architektury waldorfských škol (2. část)

Článek pro časopis Člověk a výchova 1/2016, autor Oldřich Hozman

V předminulém čísle časopisu Člověk a výchova jsem v úvodu 1. části článku zdůraznil důležitost působení živě plasticky a umělecky utvářených staveb na výchovu a vzdělávání. V tomto pokračování bych vás rád v první části textu seznámil konkrétněji se základními vlastnostmi živého plastického ztvárňování architektury. S vlastnostmi takového estetického utváření, které vycházejí z duchovědného pohledu na vyvíjejícího se člověka. V druhé části textu se podíváme na to, jak mohou stavby školních budov přispět k výchově při vnímání a zažívání pravdy, krásy a dobra.

Dům jako makový květ

Celostní principy stavby „Koncepce domu je založena na celostním vnímání souvislostí mezi člověkem, architekturou a přírodou,“ vysvětluje Oldřich Hozman. „Návrh stavby bere v úvahu nejen úspory energií, za které platíme penězi, ale i úrovně neměřitelných vlivů jemných energií.“ Proto jsem dbal také na kvalitní estetickou úroveň detailů a vybíral důsledně materiály blízké přírodě i člověku. V článku je dům podrobně popsán včetně půdorysů a rozměrů.

Časopis Domov, září 2015, autor Vít Straňák

Příběh rodinného domu v El Palol ve Španělsku

Článek pro časopis Střechy-Fasády-Izolace, číslo 7-8/2015, autor Oldřich Hozman

Příběh a popis vzniku stavby ekologického rodinného domu z místních přírodních materiálů. Dům je postaven v severním Španělsku, nedaleko od Středozemního moře. Vznik tvaru domu vznikl na základě společné umělecké práce s klientem. Fasáda je organicky tvarovaná z hliněné omítky. V článku se dozvíte detaily o postupu stavby.

Příběh domu ze Španělska, přednáška z konference „Příběhy domů“

Příběh a přednáška o stavbě rodinného domu v severním Španělsku. Organická architektura domu a přírodní stavební materiály. Popis postupu výstavby a vyprávění příběhu celého projektu. Délka přednášky 30min.

Posvátná geometrie a zlatý řez

Článek pro časopis Domov 3/2015, autor Vít Straňák

Zastánci posvátné geometrie zdůrazňují, že v každé životní formě lze nalézt jednoduché geometrické vztahy, které jen dokazují geometrickou povahu vesmíru. Jednoduchými příklady z přírody jsou včelí plástve (ač stavěné z kroužků, mají ve výsledku tvar pravidelných šestistěnů), důmyslné schránky mořských hlavonožců loděnek (tvoří logaritmické spirály), ale také obdivuhodná stavba sněhových vloček, které mají formu fraktálu. Fraktály jsou na první pohled nejsložitější geometrické objekty, které současná ma tematika zkoumá, mají však často přek va pivě jednoduchou matematickou strukturu. To vše může být – a také je – mohutným inspirativním impulzem pro architekturu.

Utváření architektury waldorfských škol (1. část)

Článek pro časopis Člověk a výchova 3/2015, autor Oldřich Hozman

Jeden ze základních kamenů výchovy ve waldorfských školách je, aby si žák prožil správné zařazení člověka jako bytosti mezi kvality ducha a země. Jedním z nástrojů prohloubení prožitků je umělecké vyučování a umělecky utvářené stavby a jejich okolí. Jak těmto prožitkům pomáhat při utváření prostředí školy bude obsahem této první části. V úvodu si řekneme, jaké lidské úkony mají souvislost s působením síly záměru stavby. Dále se budu věnovat konkrétním viditelným vlastnostem architektury škol vyjadřujícím vztah k duchu. V další části článku potom popíši, jak v architektuře zažíváme to, co vnímáme jako lidské (na rozdíl od rostlinného nebo zvířecího světa). V závěru bude pojednání o zažívání a působení hmotných zemských kvalit v architektuře škol.

Jemnohmotné síly země

Článek pro časopis Domov 2/2015, autor Vít Straňák

Jaký je recept? Máme se v duchu exaktních věd tvářit, že něco neexistuje? „Ve svých projektech se zaměřuji na rozví jení pozitivních nálad,“ zní recept Oldřicha Hozmana. „Vypozoroval jsem, že pokud je člověk pozitivně naladěn, geopatogenní zóny na něj nepůsobí.“ Pozitivní nálady se architekt snaží v projektech rozvíjet například tím, že používá metodu kolektivní tvorby nebo různé umělecké metody, které podporují seberealizaci a vnitřní sebevyjádření člověka. Snaží se umožnit všem spolupracujícím osobám, aby nalezly samy sebe a dokázaly se umělecky vyjádřit. „Lidé jsou pak hluboce spokojeni a naplněni. Mají radost z tvorby. A z toho, že do projektu byla zapracována jejich přání. Jsou posilněni ve svém Já, stávají se zdravějšími a spodní voda na ně nemá vliv.“