Naše publikované články z časopisů o bydlení a architektuře, texty z odborných konferencí přednášky a rozhovory.
Odborné texty a články jiných redaktorů a autorů, kteří popisují nebo zmiňují naše stavby a projekty.

Organické bydlení

Časopis Můj Dům, červenec 2016, text o domě podle projektu akad. arch. Oldřicha Hozmana napsal Vlastimil Růžička.

Stylotvorné prvky tvoří zejména zaoblené rohy, a to nejenom vnější na nároží domu, ale i rohy omítek v interiérech mezi stěnou a stropem. Zaoblené jsou i horní rohy šambrán okolo oken, vnitřní ostění oken nebo horní rohy obložek dveří v interiérech. Tyto opakující se formy sjednocují styl, ve kterém se člověk cítí dobře. Architektura domu je posunuta na vyšší úroveň dobře zpracovaným, kvalitním uměleckořemeslným detailem. Například klempířské oplechování hran střechy nebo oplechování podezdívky je provedené velmi pečlivě. Má na sobě jemnou profilaci. Také zakončení zhlaví trámů je tesařsky dokončené do naprostého detailu.

Zdravý interiér mateřské školy

Časopis Poradce ředitelky mateřské školy, červenec 2016, text akad. arch. Oldřich Hozman.

K pedagogice a výchově patří určité principy, jimiž dítě provázíme. Patří mezi ně například smysl pro pravdu, prožívání krásy a zážitek dobra. Ztvárněním interiérů tomu můžeme jejich utvářením napomáhat. Charakter tvarů tříd a jejich detailní design mají vliv na duševní prožívání dítěte. Ovlivňují formování jeho duševních vlastností, jelikož působí na morální i sociální úrovni. Spolupůsobením prostředí a výchovy dochází v dospělém věku k proměně duševních sil z dětství v celkové utvářející se zdraví.

 

Rodová škola a rodové osady v Rusku

Beseda 31.3.2016 v divadle Kampa, vyprávění o cestě po rodových osadách a o návštěvě Ruské rodové školy akademika Ščetinina v Rusku. Besedu s Oldřichem Hozmanem a Annou Tinclovou vedl Mario Večerek a Pavel Kraemer.

Dům který naslouchá hlasům přírody

Článek pro časopis Eco Bývanie/bydlení, který je ročenkou vydavatelství MEDIA/ST vyšlé v březnu 2016, autor Branislav Koscelník

Na první pohled překvapí živostí organických tvarů, odvážností řešení, ale přesto přirozeností a harmonií uspořádání vnějšího a vnitřního prostoru. Dům ve španělském Katalánsku u řeky Fluvia je příkladem toho, že když architekt a investor jsou naladěni na stejné vlnové délce a nekladou meze představivosti, může vzniknout inspirující, působivé a nekonvenční dílo. Propagátor myšlenky organické architektury a souladu bydlení s přirozeným prostředím český architekt Oldřich Hozman se netají tím, že při pracích na domě naslouchal vyšším silám i principům geomantie a fengshui.

Ve jménu oblé přívětivosti

Časopis Domov, únor 2016, text Vít Straňák

Přírodní materiály, ekologický přístup, krajinná tvorba, uplatňování principů geomantie, feng shui, sakrální geometrie… A hlavně celostní architektura. Všechny uvedené pojmy jsou již řadu let nerozlučně svázány se jménem Oldřicha Hozmana. Jeho nezaměnitelný rukopis zaoblených staveb je svým způsobem novátorský.

Utváření architektury waldorfských škol (2. část)

Článek pro časopis Člověk a výchova 1/2016, autor Oldřich Hozman

V předminulém čísle časopisu Člověk a výchova jsem v úvodu 1. části článku zdůraznil důležitost působení živě plasticky a umělecky utvářených staveb na výchovu a vzdělávání. V tomto pokračování bych vás rád v první části textu seznámil konkrétněji se základními vlastnostmi živého plastického ztvárňování architektury. S vlastnostmi takového estetického utváření, které vycházejí z duchovědného pohledu na vyvíjejícího se člověka. V druhé části textu se podíváme na to, jak mohou stavby školních budov přispět k výchově při vnímání a zažívání pravdy, krásy a dobra.

Dům jako makový květ

Celostní principy stavby „Koncepce domu je založena na celostním vnímání souvislostí mezi člověkem, architekturou a přírodou,“ vysvětluje Oldřich Hozman. „Návrh stavby bere v úvahu nejen úspory energií, za které platíme penězi, ale i úrovně neměřitelných vlivů jemných energií.“ Proto jsem dbal také na kvalitní estetickou úroveň detailů a vybíral důsledně materiály blízké přírodě i člověku. V článku je dům podrobně popsán včetně půdorysů a rozměrů.

Časopis Domov, září 2015, autor Vít Straňák

Příběh rodinného domu v El Palol ve Španělsku

Článek pro časopis Střechy-Fasády-Izolace, číslo 7-8/2015, autor Oldřich Hozman

Příběh a popis vzniku stavby ekologického rodinného domu z místních přírodních materiálů. Dům je postaven v severním Španělsku, nedaleko od Středozemního moře. Vznik tvaru domu vznikl na základě společné umělecké práce s klientem. Fasáda je organicky tvarovaná z hliněné omítky. V článku se dozvíte detaily o postupu stavby.

Příběh domu ze Španělska, přednáška z konference „Příběhy domů“

Příběh a přednáška o stavbě rodinného domu v severním Španělsku. Organická architektura domu a přírodní stavební materiály. Popis postupu výstavby a vyprávění příběhu celého projektu. Délka přednášky 30 min.

Posvátná geometrie a zlatý řez

Článek pro časopis Domov 3/2015, autor Vít Straňák

Zastánci posvátné geometrie zdůrazňují, že v každé životní formě lze nalézt jednoduché geometrické vztahy, které jen dokazují geometrickou povahu vesmíru. Jednoduchými příklady z přírody jsou včelí plástve (ač stavěné z kroužků, mají ve výsledku tvar pravidelných šestistěnů), důmyslné schránky mořských hlavonožců loděnek (tvoří logaritmické spirály), ale také obdivuhodná stavba sněhových vloček, které mají formu fraktálu. Fraktály jsou na první pohled nejsložitější geometrické objekty, které současná ma tematika zkoumá, mají však často přek va pivě jednoduchou matematickou strukturu. To vše může být – a také je – mohutným inspirativním impulzem pro architekturu.