Naše publikované články z časopisů o bydlení a architektuře, texty z odborných konferencí přednášky a rozhovory.
Odborné texty a články jiných redaktorů a autorů, kteří popisují nebo zmiňují naše stavby a projekty.

Sluneční dům v zemi ohně a ledu

Hodinu jízdy na východ od Reykjavíku, v malebně zvlněné krajině jižního Islandu, leží komunita Sólheimar, pyšnící se mnoha pozoruhodnými prvenstvími. A začalo to tím, že jedna výjimečná žena měla vlastní představu o tom, jak by lidská společnost měla fungovat.

Převzato z časopisu Priorita číslo 2. květen 2011

Posvátná geometrie aneb hledání harmonie

Rozhovor s průvodcem pořadu České televize „Za zrcadlem“ Tomášem Hanákem o posvátné geometrii, feng shui a ekologických materiálech (2010). Délka pořadu 28 min. Rozhovor s Oldřichem Hozmanem je mezi 19 a 23 minutou.

Ekologie, zdraví a estetika staveb

Článek pro časopis Projekt, ekologickou přílohu číslo 2

Pojďme se společně zamyslet nad tím, jak je dnes chápán pojem ekologické stavby a čím by mohl být rozšířen. Úvaha je doplněna fotografiemi domu, jehož návrh byl zpracován právě v tomto smyslu.

Vyladěný dům Maitrea

Časopis Projekt, červenec-srpen / 2010,
autorka článku: Šárka Dumbrovská

Stavby a prostředí v sobě spojují duševní, citové, vitální i fyzické vlastnosti. Přibližme si tento celostní pohled na architekturu na konkrétních postupech a příkladech realizací.

Kterak si naklonit ducha místa

Rozhovor pro magazín Maitrea, H. Chvátalová

S akademickým architektem Oldřichem Hozmanem o duchovních kvalitách prostředí, v němž žijeme, o rituálech k oslovení a blahořečení místa, o Feng-Shui a Domě osobního rozvoje Maitrea v Praze.

Celostní architektura

Článek pro ekologickou přílohu časopisu Projekt, březen 2010.

Stavby a prostředí v sobě spojují duševní, citové, vitální i fyzické vlastnosti. Přibližme si tento celostní pohled na architekturu na konkrétních postupech a příkladech realizací.

Architektura ekologická a celostní

Rozhovor s Oldřichem Hozmanem pro kulturní čtrnáctidenník A2, číslo 5/2009

Jaký je rozdíl mezi ekologickou a celostní architekturou a jak lze pracovat s východními naukami o energiích v dnešním západním světě se tázal Michal Janata.

Co lze vnímat pod pojmem zdravé prostředí

Příspěvek ze sborníku mezinárodní konference „Zdravé domy“ v Brně, květen 2009.

Cílem tohoto příspěvku je přiblížit pojem „zdravé prostředí“ z celostního pohledu. Holistický pohled na prostředí bere v úvahu i jemné, nefyzické vlastnosti světa ve kterém žijeme. Správné konání je, když se dovedeme ve svém myšlení a cítění spojit s tím, co je v pojmu objektivního.

Východiskem pro objektivní chápání pojmu „zdravý“ nám je, že cítíme živost prostředí. Pojem slova živý (Živa, prána, čchi) vyjadřuje na pocitové úrovni samu podstatu pojmu zdravý, vyjadřuje radost a plnost života naplněného tvořivou a radostnou náladou a vitální energií. To co chápeme jako zdravé je harmonické a vyvážené jak na fyzické, tak na duševní úrovni.

Prostor – chrám člověka

Příspěvek do sborníku Okruh a střed, 4/2009

K tomu, jak prostor chápeme patří různá gesta a postoje. Jak zažíváme trojrozměrnost. Tělesné výrazové formy a architektura. Živá tvořivost a vznik stylu staveb. Duševní péče o prostor. Kompozice chrámu a lidská postava. Oživlý prostor.

Duše „K“, rozhlasový pořad ČRo 2

Hostem Jaroslava Duška je akademický architekt Oldřich Hozman.

Pořad zaujme především ty, kteří se zajímají o celostní architekturu, využití přírodních stavebních materiálů, ekologii a feng shui.