Naše publikované články z časopisů o bydlení a architektuře, texty z odborných konferencí přednášky a rozhovory.
Odborné texty a články jiných redaktorů a autorů, kteří popisují nebo zmiňují naše stavby a projekty.

Utváření architektury waldorfských škol (1. část)

Článek pro časopis Člověk a výchova 3/2015, autor Oldřich Hozman

Jeden ze základních kamenů výchovy ve waldorfských školách je, aby si žák prožil správné zařazení člověka jako bytosti mezi kvality ducha a země. Jedním z nástrojů prohloubení prožitků je umělecké vyučování a umělecky utvářené stavby a jejich okolí. Jak těmto prožitkům pomáhat při utváření prostředí školy bude obsahem této první části. V úvodu si řekneme, jaké lidské úkony mají souvislost s působením síly záměru stavby. Dále se budu věnovat konkrétním viditelným vlastnostem architektury škol vyjadřujícím vztah k duchu. V další části článku potom popíši, jak v architektuře zažíváme to, co vnímáme jako lidské (na rozdíl od rostlinného nebo zvířecího světa). V závěru bude pojednání o zažívání a působení hmotných zemských kvalit v architektuře škol.

Jemnohmotné síly země

Článek pro časopis Domov 2/2015, autor Vít Straňák

Jaký je recept? Máme se v duchu exaktních věd tvářit, že něco neexistuje? „Ve svých projektech se zaměřuji na rozví jení pozitivních nálad,“ zní recept Oldřicha Hozmana. „Vypozoroval jsem, že pokud je člověk pozitivně naladěn, geopatogenní zóny na něj nepůsobí.“ Pozitivní nálady se architekt snaží v projektech rozvíjet například tím, že používá metodu kolektivní tvorby nebo různé umělecké metody, které podporují seberealizaci a vnitřní sebevyjádření člověka. Snaží se umožnit všem spolupracujícím osobám, aby nalezly samy sebe a dokázaly se umělecky vyjádřit. „Lidé jsou pak hluboce spokojeni a naplněni. Mají radost z tvorby. A z toho, že do projektu byla zapracována jejich přání. Jsou posilněni ve svém Já, stávají se zdravějšími a spodní voda na ně nemá vliv.“

Základní kameny celostní architektury

Článek pro časopis Domov 1/2015, autor Vít Straňák

Vytváření zdravého vztahu mezi duší člověka a geniem loci místa. Celostní (holistická) architektura v kostce. Tento článek je úvodním k seriálu „Alternativní bydlení“ v časopisu Domov.

Jaký je recept? Máme se v duchu exaktních věd tvářit, že něco neexistuje? „Ve svých projektech se zaměřuji na rozví jení pozitivních nálad,“ zní recept Oldřicha Hozmana. „Vypozoroval jsem, že pokud je člověk pozitivně naladěn, geopatogenní zóny na něj nepůsobí. “Pozitivní nálady se architekt snaží v projektech rozvíjet například tím, že používá metodu kolektivní tvorby nebo různé umělecké metody, které podporují seberealizaci a vnitřní sebevyjádření člověka. Snaží se umožnit všem spolupracujícím osobám, aby nalezly samy sebe a dokázaly se umělecky vyjádřit. „Lidé jsou pak hluboce spokojeni a naplněni. Mají radost z tvorby. A z toho, že do projektu byla zapracována jejich přání. Jsou posilněni ve svém Já, stávají se zdravějšími a spodní voda na ně nemá vliv.“ Tento článek je druhým ze seriálu „Alternativní bydlení“ v časopisu Domov.

Utvářející síla ducha, projekt sociálního zařízení Camphillu v Českých Kopistech u Terezína

Článek pro časopis Mensch und Architektur, číslo 78/80, 2013, autor Oldřich Hozman.

Přál jsem si, aby projekt vznikal sociálním způsobem a aby do něj mohly vstoupit pravdivé utvářející síly ducha. A to ducha společenství Camphillu ale i tvůrčího ducha jeho jednotlivých obyvatel. Proto jsem doporučil, aby ke vzniku modelu byla použita modelína a jako základní metoda utváření návrhu společné modelování. Je to způsob, kdy mohou tvůrčí síly inspirace společenství i jednotlivců přímo vstupovat do utvářené hmoty. Zároveň to, co vzniká, všichni vidí, mohou se k tomu vyjádřit a dochází ke shodě ve společenství. Vzniká tak živé umělecké dílo, „dílo sociální“. Model jsme modelovali dva dny ve skupině asi deseti lidí a velmi jsme si to s tvůrčí radostí užili. Takové společné tvoření má z duchovního hlediska další výhodu. Vše, co vzniká, každý vědomě prožije, může se s tím duševně spojit. Dílo se mu stává vědomě přijatým a ve světě o něj potom jasně svou vůlí usiluje. To se nám daří a některé z plánovaných částí již vznikly. Například schodiště s bezbariérovou rampou a celodřevěná pergola s balkónem nad vstupem do současného hlavního komunitního domu. Dokončené jsou také některé interiéry.

Přednáška z konference „Příběhy domů“

Vyprávění o vzniku a stavbě rodinného domu v Lánech u Prahy. Používání přírodních stavebních materiálů a ekologických konstrukcí. Délka přednášky 25 min.

 

Cesta k celostnímu utváření prostředí

Článek pro časopis Zlatý řez, číslo 34/2011

Prohloubení pojmu trvalé udržitelnosti. Vývoj lidského vědomí v souvislosti s přírodou. Vnímání duchovního a duševního rozměru prostředí. Úroveň životních sil.

Člověk si plně uvědomuje, jak se mění životní prostředí. Od počátku rozvoje průmyslové revoluce přicházejí různé filosofické názory a teorie na zachování rovnováhy mezi lidskou činností a přírodou. Většina z nich je však orientována na vlastnosti fyzického světa chemických látek nebo omezování těžby nerostného bohatství. Koncept tzv. trvale udržitelného rozvoje nezohledňuje například estetické vlivy architektury na lidské zdraví nebo morální činy člověka. Sociálních otázek se dotýká jen okrajově. Ty názory a poznání, které prohlubují ekologii a etiku celostním způsoben nejsou tolik známé a rozšířené. V tomto příspěvku se jim věnuji. Celostním (holistickým) je míněn širší pohled na utváření prostředí než jenom pohled fyzicky měřitelný.

Dopoledne s Dvojkou, rozhlasový pořad ČRo 2

Postavit dům? To není jen tak. Jde přece o místo, kde prožijeme celý život a možná i naši potomci. Navíc stavbu umisťujeme do prostoru, ve kterém mnohdy žijí zvířata, teče voda a celkově tím ovlivňujeme krajinný ráz. S architektem Oldřichem Hozmanem hovořila Stanislava Lekešová.

Celostní architektura, přednáška na konferenci

Panelová diskuze na téma Celostní architektura proběhla v září 2011 v rámci konference Rudolf Steiner inspirací při příležitosti výstavy Rudolf Steiner a současné umění v Centru současného umění DOX. Přednášejícím byl akad. arch. Oldřich Hozman. Délka přednášky 1h 13min.

Dům podle Feng Shui

Článek pro internetový deník eARCH, autor Vanda Jesenská

Rozhovor a představení domu navrženého podle principů feng shui. Vitální energie čchi, oblé tvary stěn korespondující s terénem, vstup jako ústa domu, harmonický rozměr stavby vycházející ze „zlatého řezu“, rozmístění nábytku vzhledem ke geopatogenním zónám, baqua…