Naše publikované články z časopisů o bydlení a architektuře, texty z odborných konferencí přednášky a rozhovory.
Odborné texty a články jiných redaktorů a autorů, kteří popisují nebo zmiňují naše stavby a projekty.

Utvářející síla ducha, projekt sociálního zařízení Camphillu v Českých Kopistech u Terezína

Článek pro časopis Mensch und Architektur, číslo 78/80, 2013, autor Oldřich Hozman.

Přál jsem si, aby projekt vznikal sociálním způsobem a aby do něj mohly vstoupit pravdivé utvářející síly ducha. A to ducha společenství Camphillu ale i tvůrčího ducha jeho jednotlivých obyvatel. Proto jsem doporučil, aby ke vzniku modelu byla použita modelína a jako základní metoda utváření návrhu společné modelování. Je to způsob, kdy mohou tvůrčí síly inspirace společenství i jednotlivců přímo vstupovat do utvářené hmoty. Zároveň to, co vzniká, všichni vidí, mohou se k tomu vyjádřit a dochází ke shodě ve společenství. Vzniká tak živé umělecké dílo, „dílo sociální“. Model jsme modelovali dva dny ve skupině asi deseti lidí a velmi jsme si to s tvůrčí radostí užili. Takové společné tvoření má z duchovního hlediska další výhodu. Vše, co vzniká, každý vědomě prožije, může se s tím duševně spojit. Dílo se mu stává vědomě přijatým a ve světě o něj potom jasně svou vůlí usiluje. To se nám daří a některé z plánovaných částí již vznikly. Například schodiště s bezbariérovou rampou a celodřevěná pergola s balkónem nad vstupem do současného hlavního komunitního domu. Dokončené jsou také některé interiéry.

Přednáška z konference „Příběhy domů“

Vyprávění o vzniku a stavbě rodinného domu v Lánech u Prahy. Používání přírodních stavebních materiálů a ekologických konstrukcí. Délka přednášky 25min.

Cesta k celostnímu utváření prostředí

Článek pro časopis Zlatý řez, číslo 34/2011

Prohloubení pojmu trvalé udržitelnosti. Vývoj lidského vědomí v souvislosti s přírodou. Vnímání duchovního a duševního rozměru prostředí. Úroveň životních sil.

Člověk si plně uvědomuje, jak se mění životní prostředí. Od počátku rozvoje průmyslové revoluce přicházejí různé filosofické názory a teorie na zachování rovnováhy mezi lidskou činností a přírodou. Většina z nich je však orientována na vlastnosti fyzického světa chemických látek nebo omezování těžby nerostného bohatství. Koncept tzv. trvale udržitelného rozvoje nezohledňuje například estetické vlivy architektury na lidské zdraví nebo morální činy člověka. Sociálních otázek se dotýká jen okrajově. Ty názory a poznání, které prohlubují ekologii a etiku celostním způsoben nejsou tolik známé a rozšířené. V tomto příspěvku se jim věnuji. Celostním (holistickým) je míněn širší pohled na utváření prostředí než jenom pohled fyzicky měřitelný.

Dopoledne s Dvojkou, rozhlasový pořad ČRo 2

Postavit dům? To není jen tak. Jde přece o místo, kde prožijeme celý život a možná i naši potomci. Navíc stavbu umisťujeme do prostoru, ve kterém mnohdy žijí zvířata, teče voda a celkově tím ovlivňujeme krajinný ráz. S architektem Oldřichem Hozmanem hovořila Stanislava Lekešová.

Celostní architektura, přednáška na konferenci

Panelová diskuze na téma Celostní architektura proběhla v září 2011 v rámci konference Rudolf Steiner inspirací při příležitosti výstavy Rudolf Steiner a současné umění v Centru současného umění DOX. Přednášejícím byl akad. arch. Oldřich Hozman. Délka přednášky 1h 13min.

Dům podle Feng Shui

Článek pro internetový deník eARCH, autor Vanda Jesenská

Rozhovor a představení domu navrženého podle principů feng shui. Vitální energie čchi, oblé tvary stěn korespondující s terénem, vstup jako ústa domu, harmonický rozměr stavby vycházející ze „zlatého řezu“, rozmístění nábytku vzhledem ke geopatogenním zónám, baqua…

Sluneční dům v zemi ohně a ledu

Hodinu jízdy na východ od Reykjavíku, v malebně zvlněné krajině jižního Islandu, leží komunita Sólheimar, pyšnící se mnoha pozoruhodnými prvenstvími. A začalo to tím, že jedna výjimečná žena měla vlastní představu o tom, jak by lidská společnost měla fungovat.

Převzato z časopisu Priorita číslo 2. květen 2011

Posvátná geometrie aneb hledání harmonie

Rozhovor s průvodcem pořadu České televize „Za zrcadlem“ Tomášem Hanákem o posvátné geometrii, feng shui a ekologických materiálech (2010). Délka pořadu 28 min. Rozhovor s Oldřichem Hozmanem je mezi 19 a 23 minutou.

Ekologie, zdraví a estetika staveb

Článek pro časopis Projekt, ekologickou přílohu číslo 2

Pojďme se společně zamyslet nad tím, jak je dnes chápán pojem ekologické stavby a čím by mohl být rozšířen. Úvaha je doplněna fotografiemi domu, jehož návrh byl zpracován právě v tomto smyslu.